Tothom té la clau dels ODS: ADRINOC reivindica el paper de la dona en els centres hípics en consonància amb l’ODS 5

Data Publicat a General

L’ODS 5, igualtat de gènere, és una manera de recordar-nos que tothom és igual i que tothom hauria de tenir les mateixes oportunitats, els mateixos drets i les mateixes llibertats. També és, però, una manera de recordar-nos que la dona ha estat, històricament i en general, maltractada, menyspreada, infravalorada i relegada a posicions secundàries i sempre fora de l’esfera pública. Les feines que tradicionalment s’han vinculat a les dones han estat els treballs de cura i reproducció i rarament han estat reconeguts com a feina i, encara menys, remunerats.

Tot i que actualment i com a societat ens diem que les coses han canviat i que la mentalitat actual no és la d’abans, les dinàmiques socials que envolten aquesta figura costen de revertir. És per això, que tota la ciutadania ha de fer un front unit per reivindicar els drets de la meitat de la població mundial.

Aquest és, si fem autocrítica, l’ODS que des d’ADRINOC s’ha treballat menys els últims anys. És per això, i per complir l’agenda 2030 proposada per l’ONU i ratificada per una àmplia majoria dels països, que des d’ADRINOC seguirem treballant en la igualtat de gènere.

Volem seguir donant valor al paper de la dona en la societat i volem seguir donant-li pes en els motors econòmics del territori. És també per això que des d’ADRINOC vam engegar el projecte d’Activitats Eqüestres. El sector hípic i eqüestre del nostre àmbit d’influència està liderat per dones del territori. Amb aquest projecte, a més de promoure un sector important per l’oci, l’esport o la salut, també volem empoderar les dones que porten aquests centres, i donar les eines per reivindicar el seu paper en el món dels cavalls que, en l’imaginari col·lectiu, està, com molts, dominat per homes.

En aquesta mateixa direcció i per reivindicar el paper de la dona, cal destacar que vam incorporar com a soci d’ADRINOC l’Associació de Dones del Món Rural Pageses i Ramaderes de Catalunya. Creiem que aquesta incorporació és un petit pas per visibilitzar el paper de la dona en el món rural i en les tasques del primer sector, un sector àmpliament dominat per homes.

És cert que queda molt camí per recórrer dins d’ADRINOC, començant pels òrgans de govern, per exemple. I aquesta és, precisament, una de les fites dels ODS: fer una diagnosi, fer-nos adonar de les mancances que tenim en el nostre entorn, i poder posar-hi remei. A ADRINOC, ara, tenim un termini de deu anys, fins al 2030, per impulsar l’ODS 5, i propiciar que el paper de la dona en el nostre territori deixi d’estar relegat a un segon pla. Si vols saber què fem per l’ODS 6, aigua neta i sanejament, estigues atent a les nostres xarxes!