Tècnic/a Cooperació ADRINOC 2021

ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN TÈCNIC/A DE COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT RURAL ADSCRIT A L’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL DE LA ZONA NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA – ADRINOC

Per Resolució de Presidència de data 05/02/2021, s’aprova el procés de selecció per a la contractació d’un tècnic/a de desenvolupament rural en règim laboral temporal de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya – ADRINOC

 Els requisits mínims per accedir a la contractació laboral són els següents:

 • Titulació acadèmica: Titulació de Diplomatura, Llicenciatura, Grau Universitari o equivalents. Valorable disposar d’altres formacions universitàries relacionades amb el lloc de treball.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

Tasques i funcions a desenvolupar:

 • Executar i gestionar les polítiques relacionades amb el desenvolupament rural de l’àmbit d’influència de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC).
 • Executar i gestionar projectes de cooperació LEADER en l’àmbit d’actuació d’ADRINOC.
 • Donar suport en la l’avaluació del període actual i en la preparació de la candidatura Leader pel proper període europeu 2021-2027.
 • Les funcions descrites comporten desplaçaments als diferents municipis que integren l’àmbit territorial d’ADRINOC.

Es valorarà:

Competències tècniques:

 • Comunicació oral i escrita.
 • Domini en l’ús d’aplicacions d’ofimàtica.
 • Coneixement de processos administratius i tipus de contractació de l’administració pública.
 • Capacitat de redacció d’informes i propostes.
 • Gestió i coordinació de projectes.

Competències transversals:

 • Relació interpersonal i negociació.
 • Organització i planificació.
 • Atenció als detalls.
 • Adaptabilitat i flexibilitat.
 • Responsabilitat.
 • Treball en equip.

Les persones interessades han de presentar el seu currículum vitae, enviant un correu electrònic al Grup Organigrama, olot@organigrama.cat , amb la referència “GP”, abans del dia 26 de febrer de 2021.