Tècnic/a Gestió ADRINOC 2021

ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN TÈCNIC/A DE GESTIÓ ADSCRIT A L’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL DE LA ZONA NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA – ADRINOC

Per Resolució de Presidència de data 05/02/2021, s’aprova el procés de selecció per a la contractació d’un tècnic/a en règim laboral temporal de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya – ADRINOC

Els requisits mínims per accedir a la contractació laboral són els següents:

 • Titulació acadèmica: Titulació de Diplomatura, Llicenciatura, Grau Universitari o equivalents, preferentment en els àmbits d’Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Dret; anàlegs o similars. Valorable disposar d’altres formacions universitàries relacionades.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

Tasques i funcions a desenvolupar:

 • Executar i gestionar les polítiques relacionades amb el desenvolupament rural de l’àmbit d’influència de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord Oriental de Catalunya (ADRINOC).
 • Gestionar els ajuts LEADER a l’àmbit d’actuació d’ADRINOC.
 • Donar suport en la gestió interna de l’entitat, tasques de contractació assimilades a la contractació pública, gestions a través d’administració electrònica.
 • Justificació de subvencions i suport a comptabilitat.
 • Les funcions descrites comporten desplaçaments als diferents municipis que integren l’àmbit territorial d’ADRINOC, per aquest motiu es demana disponibilitat de vehicle propi.

Es valorarà:

Competències tècniques:

 • Comunicació oral i escrita.
 • Domini en l’ús d’aplicacions d’ofimàtica.
 • Coneixement de processos administratius i tipus de contractació de l’administració pública.
 • Coneixements comptables i econòmics.
 • Capacitat de redacció d’informes i propostes.

Competències transversals:

 • Relació interpersonal i negociació.
 • Organització i planificació.
 • Atenció als detalls.
 • Adaptabilitat i flexibilitat.
 • Responsabilitat.
 • Treball en equip.

Les persones interessades han de presentar la corresponent sol·licitud, acompanyada d’un Currículum Vitae, mitjançant una Instància Genèrica a través de la Seu Electrònica d’ADRINOC, www.adrinoc.cat , abans del dia 26 de febrer de 2021.