START UP RURAL

EL PROJECTE

El projecte “Start-up Rural”, impulsat l’any 2015, treballa per acompanyar i assessorar emprenedors/res del programa Leader per poder consolidar els projectes més enllà de la seva creació, posant al seu abast nous recursos per a la seva consolidació i guiant-los dins el món de l’emprenedoria per a què aprofiti n totes les eines de millora al seu abast.

“Start-up Rural” planteja accions que impulsin una emprenedoria de qualitat i amb èxit en projectes que generin valor afegit o que promocionin sectors estratègics i/o emergents; l’acceleració de projectes empresarials vinculats a la innovació i als centres de recerca; i el foment de la cooperació intersectorial i el lideratge col·laboratiu empresarial i ciutadà.

El projecte aporta també un valor afegit i augmenta l’eficiència d’iniciatives amb llarg recorregut com els ajuts a emprenedors per la seva diversificació del mateix programa Leader, ja que els complementa amb més eines i recursos i un acompanyament posterior a l’ajut a mig termini, que augmenta les probabilitats d’èxit dels projectes emprenedors, i per tant, l’eficiència dels recursos públics invertits.

OBJECTIUS

Els principals objecti us del projecte “Start-Up Rural” són els següents::

 • Fomentar l’emprenedoria de qualitat de projectes que generin un alt valor afegit o que promocionin sectors estratègics i/o emergents.
 • Augmentar el nivell d’èxit de l’emprenedoria al territori.
 • Posar en valor els serveis dels GALs i de promoció econòmica, i coordinar la seva oferta de recursos per a emprenedors.
 • Visualitzar les oportunitats de negoci al món rural.

PÚBLIC OBJECTIU

Empreses i emprenedors/res del territori, especialment els beneficiaris/àries Leader, potencials emprenedors/res, i actors relacionats amb la promoció econòmica.

RECURSOS GENERATS

 • Tríptics informatius sobre l’eina “ResiduRecurs”
 • Guia de Creació d’un Pla de màrqueting digital per a projectes emprenedors
 • Plataforma digital “Start Up Rural” (en creació)
 • Edició 1794 de la revista El Temps, amb un dossier dedicat al viverisme als territoris LEADER
 • Programa formati u especialitzat i adaptat al perfil emprenedor LEADER

Tots els recursos que ha generat el projecte estan disponibles al web del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.

Per a més informació del projecte podeu descarregar-vos aquí la fitxa-resum on trobareu tota la informació sobre les accions realitzades i els seus resultats: FITXA

Accions realitzades al 2019:

 • Difusió de les accions realitzades en el projecte.

Accions realitzades al 2020:

 • Formacions i assessoraments territorials especialitzats com:
  • Formació en les eines de tramitació electrònica.
  • Diagnosi accelerabilitat.

Accions realitzades al 2021:

 • Formacions i assessoraments territorials especialitzats com:
  • Formació en les eines de tramitació electrònica.
  • Diagnosi accelerabilitat.
  • Difusió del projecte Innicia’t.
  • Difusió del projecte XEMAC
  • Difusió del qüestionari de diagnosi d’infraestructures agroalimentàries de suport a la
   petita pagesia.