START UP RURAL

EL PROJECTE

El projecte “Start-up Rural”, impulsat l’any 2015, treballa per acompanyar i assessorar emprenedors/res del programa Leader per poder consolidar els projectes més enllà de la seva creació, posant al seu abast nous recursos per a la seva consolidació i guiant-los dins el món de l’emprenedoria per a què aprofiti n totes les eines de millora al seu abast.

“Start-up Rural” planteja accions que impulsin una emprenedoria de qualitat i amb èxit en projectes que generin valor afegit o que promocionin sectors estratègics i/o emergents; l’acceleració de projectes empresarials vinculats a la innovació i als centres de recerca; i el foment de la cooperació intersectorial i el lideratge col·laboratiu empresarial i ciutadà.

El projecte aporta també un valor afegit i augmenta l’eficiència d’iniciatives amb llarg recorregut com els ajuts a emprenedors per la seva diversificació del mateix programa Leader, ja que els complementa amb més eines i recursos i un acompanyament posterior a l’ajut a mig termini, que augmenta les probabilitats d’èxit dels projectes emprenedors, i per tant, l’eficiència dels recursos públics invertits.

 

OBJECTIUS

Els principals objecti us del projecte “Start-Up Rural” són els següents::

  • Fomentar l’emprenedoria de qualitat de projectes que generin un alt valor afegit o que promocionin sectors estratègics i/o emergents.
  • Augmentar el nivell d’èxit de l’emprenedoria al territori.
  • Posar en valor els serveis dels GALs i de promoció econòmica, i coordinar la seva oferta de recursos per a emprenedors.
  • Visualitzar les oportunitats de negoci al món rural.

 

PÚBLIC OBJECTIU

Empreses i emprenedors/res del territori, especialment els beneficiaris/àries Leader, potencials emprenedors/res, i actors relacionats amb la promoció econòmica.

 

RECURSOS GENERATS

  • Tríptics informatius sobre l’eina “ResiduRecurs”
  • Guia de Creació d’un Pla de màrqueting digital per a projectes emprenedors
  • Plataforma digital “Start Up Rural” (en creació)
  • Edició 1794 de la revista El Temps, amb un dossier dedicat al viverisme als territoris LEADER
  • Programa formati u especialitzat i adaptat al perfil emprenedor LEADER

 

Tots els recursos que ha generat el projecte estan disponibles al web del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.

 

Per a més informació del projecte podeu descarregar-vos aquí la fitxa-resum on trobareu tota la informació sobre les accions realitzades i els seus resultats: FITXA