S’amplia la Wikipedra, el catàleg interactiu de pedra seca

Data Publicat a Notícies

El web desenvolupat per l’Observatori del Paisatge amb la col·laboració de l’Associació Drac Verd de Sitges modernitza la imatge, millora les funcionalitats i s’amplia a part de la Catalunya Nord.

La Wikipedra ja fa cinc anys que es va posar en funcionament i durant aquest temps ha arribat a les 13.000 barraques inventariades. L’objectiu del portal, des de la seva creació, és recollir informació, permanentment actualitzada, del màxim nombre possible d’aquestes construccions per tal de contribuir al seu coneixement i preservació. A més de ser una eina molt útil per als amants i els estudiosos de l’arquitectura de la pedra seca, també resulta de gran interès per als professionals de l’àmbit educatiu, per als gestors del patrimoni cultural, per als urbanistes i per al sector turístic.

La modernització de la imatge de la Wikipedra queda ben palesa amb l’ampliació del mapa interactiu, que ara ocupa pràcticament tota la pantalla i facilita la consulta de les barraques inventariades. La millora de la compatibilitat amb els dispositius mòbils i tauletes és una altra de les novetats. En aquest sentit, quan es visualitza el web a través d’aquests dispositius, s’activa la funció de geolocalització, fet que facilitarà als usuaris saber quines construccions tenen més a prop.

El web també incorpora diversos canvis en la imatge de capçalera, en l’estructura de les fitxes de les barraques i en el formulari d’entrada de noves construccions. I finalment, en els propers dies també s’activarà un nou apartat de descàrrega, que permetrà consultar la ubicació de totes les barraques o cabanes amb el geoservei en línia WMS (WMS o Web Map Service, és un servei web estàndard per publicar cartografia a internet a través d’un navegador o des d’una aplicació que permeti la connexió a WMS.)

Un altre dels trets distintius d’aquesta nova versió, és l’ampliació de l’àmbit territorial, que ara va més enllà dels límits de Catalunya. En el marc del Pla de paisatge transfronterer de la Cerdanya, els 85 municipis que integren les Mancomunitats de municipis Conflent-Canigó, Pirineus-Cerdanya i Capcir-Alt Conflent que formen part del Parc del Pirineu Català s’han afegit al projecte Wikipedra, ampliant així el seu abast geogràfic. Aquest canvi ha implicat la traducció íntegra del web a la llengua francesa i la integració de la cartografia de l’Institut Geogràfic Nacional Francès amb la de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Aquesta integració garanteix que els mapes topogràfics i les ortofotos siguin molt detallats a tot l’àmbit d’actuació.

Wikipedra