Memòries ADRINOC

Fotografia President
Santi Reixach President d’ADRINOC

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) és un dels 11 grups d’acció local (GAL) catalans seleccionats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya encarregats d’aplicar el desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020.

Un dels objectius principals dels GAL és la dinamització territorial i la divulgació dels seus projectes més estratègics i bones pràctiques, conjuntament amb la gestió dels ajuts Leader per a fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i fomentin la creació i/o manteniment de llocs de treball, en actuacions de millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, creació i desenvolupament de microempreses, foment d’activitats turístiques, i conservació i millora del patrimoni rural.

Així doncs, ADRINOC és una entitat sense ànim de lucre creada per gestionar l’aplicació de la metodologia Leader en el seu àmbit territorial, que compta amb la representació dels principals agents públics i privats del territori.

L’objectiu d’aquesta memòria és que es converteixi en un instrument de comunicació i diàleg que permeti satisfer les expectatives d’informació dels nostres socis, i al mateix temps posi en valor la tasca que desenvolupem al territori. L’elaboració anual d’aquest document també ha de servir com a guia de millora continua a partir de la qual podrem comprovar el nivell del compliment dels nostres objectius, i avaluar els nostres progressos.

En aquesta memòria podreu trobar un resum de les actuacions que ADRINOC ha portat a terme al llarg del 2018 tant a nivell d’ajuts Leader com de projectes de cooperació. Us animem a consultar-la!

 

Memòria ADRINOC 2015

Memòria ADRINOC 2016

Memòria ADRINOC 2017

Memòria ADRINOC 2018

Memòria ADRINOC 2019