Memòries ADRINOC

Fotografia President
Santi Reixach President d’ADRINOC

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) és una entitat sense ànim de lucre (grup d’acció local) creada per gestionar l’aplicació de la metodologia Leader en el seu àmbit territorial, que compta amb la representació dels principals agents públics i privats del territori.  

La seva  principal tasca és la gestió dels ajuts Leader, integrats en el Programa del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR). Aquests ajuts, cofinançats per la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, tenen la finalitat de fomentar la diversificació de les economies rurals i incentivar el teixit econòmic d’aquestes zones.

Així, una de les funcions principals és la de fer progressar projectes empresarials o professionals que tinguin com a base una gestió responsable, així com la de generar oportunitats de futur per a les persones del territori per tal d’aconseguir un nivell de desenvolupament econòmic, d’ocupació i de benestar sostenible.

A part dels ajuts Leader, ADRINOC treballa en diferents projectes de cooperació per tal de dinamitzar el teixit productiu dels municipis rurals. La cooperació Leader aporta un valor afegit als territoris rurals perquè suposa una entesa entre diferents grups i agents per marcar un camí o objectiu compartit: la realització d’un projecte on tothom pot guanyar i on tothom aprèn.

Així, en aquesta memòria podreu trobar un resum de les actuacions que des d’ADRINOC hem portat a terme al llarg del 2022 tant a nivell d’ajuts Leader com de projectes de cooperació. Us animem a consultar-la!

Memòria ADRINOC 2015

Memòria ADRINOC 2016

Memòria ADRINOC 2017

Memòria ADRINOC 2018

Memòria ADRINOC 2019

Memòria ADRINOC 2020

Memòria ADRINOC 2021

Memòria ADRINOC 2022