Vi+Net

logo-vinetVi+Net és un projecte que sorgeix de la iniciativa de cooperació estatal “+Vino-CO2” , desenvolupada durant els anys 2010-2013. El projecte engloba 9 Grups d’Acció Local (GAL) catalans amb l’objectiu de contribuir a mitigar i reduir els gasos d’efecte hivernacle (GEH) en el sector de la viticultura.

El projecte Vi+Net pretén que els petits cellers coneguin la seva petjada de CO2 i que es comprometin en la reducció de GEH, pretenent que aquests s’impliquin així en la lluita contra el canvi climàtic.

GAL coordinador: Consorci Leader Priorat-Baix Camp.

Objectius del projecte:

  • Contribuir a una millora del medi ambient amb la mitigació i reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEH).
  • Generar valor afegit als cellers dotant-los una qualificació mediambiental.

Actuacions:

  • Definició d’una metodologia estàndard per a mesurar la petjada de carboni en tot el procés d’elaboració del vi.
  • Elaboració d’un manual de bones pràctiques vitivinícoles.
  • Formació de viticultors en relació a eines i metodologies per a disminuir els gasos d’efecte hivernacle GEH.
  • Entrega d’una qualificació mediambiental a aquells cellers que incorporin tècniques que contribueixin a la disminució dels gasos d’efecte hivernacle.

Per a més informació: www.gencat.cat/vinet