Masies + sostenibles

logo-masiesMasies + sostenibles és un projecte de cooperació on participen 10 Grups d’Acció Local (GAL) del territori català. El projecte pretén conèixer la situació actual dels habitatges rurals aïllats i dels seus habitants, i millorar-ne les condicions de vida. Amb aquest projecte es busca impulsar la rehabilitació d’aquests habitatges mitjançant alternatives sostenibles i renovables que afavoreixin la seva pervivència en el temps, i que alhora millorin les condicions de vida dels seus habitants, d’acord amb les seves necessitats i les comoditats actuals.

El projecte Masies + sostenibles es basa en quatre pilars: l’autosuficiència, l’eficiència energètica, la restauració i la construcció sostenible, i la gestió correcta de l’aigua i dels residus.

GAL coordinador: Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.

Objectius del projecte:

  • Conèixer l’estat actual de les masies i el nivell de sostenibilitat que presenten.
  • Implantar i posar en valor un model d’autosuficiència i sostenibilitat a les masies.
  • Instaurar noves tecnologies i sistemes constructius que donin resposta als reptes ambientals i arquitectònics de les masies.
  • Fomentar el coneixement i la cooperació entre professionals, empreses i habitants del medi rural.

Actuacions:

  • Identificació i caracterització de les masies dels territoris rurals mitjançant un cens de masies.
  • Elaboració d’auditories d’eficiència energètica i petjada de carboni per conèixer el nivell de sostenibilitat de les masies.
  • Edició de material divulgatiu sobre coneixments relacionats amb el medi ambient, l’eficiència energètica, la bioconstrucció, etc.
  • Realització de la Fira Masies + sostenibles.
  • Creació de xarxes comarcals de sostenibilitat.
  • Comunicació i difusió del projecte.

Per a més informació: www.masiessostenibles.cat