Gestió sostenible rural

logo_gsrGestió Sostenible Rural és un projecte de cooperació en el qual participen tots els Grups d’Acció Local (GAL) Leader de Catalunya. El projecte situa la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) com a eix estratègic d’un model de desenvolupament socieconòmic territorial que implica i alinea totes les parts interessades cap a un mateix repte comú: la construcció de territoris responsables i “intel·ligents”.

El projecte ha promogut la integració de polítiques de RSE a les empreses beneficiàries d’ajuts Leader (Eix 4 PDR 2007-2013), com a fórmula per garantir-ne la sostenibilitat, i per extensió, la de les comarques on s’ubiquen: Si guanyen les empreses, guanya el territori.

GAL coordinador: Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya.

Objectius del projecte:

 • Fomentar la gestió de la responsabilitat social de les organitzacions públiques i privades en els 13 territoris Leader de Catalunya, a partir d’una metodologia compartida de treball: el Codi de Gestió Sostenible.
 • Afavorir el diàleg i la intercooperació entre organtizacions per establir i afrontar els nous reptes territorials cap a la sostenibilitat.
 • Comunicar i posar en valor els èxits en matèria de creixement intel·ligent, sostenible i integrador dels territoris rurals de Catalunya (Responsabilitat Social Territorial).

Actuacions:

 • Formació a l’entorn de la RSE.
 • Elaboració de material metodològic de referència comú.
 • Reforç de les estructures del GAL, amb la incorporació de personal tècnic de RSE.
 • Assitència tècnica permanent en RSE.
 • Sessions d’assessorament individual per a implantar polítiques de RSE a les organitzacions beneficiàries d’ajuts Leader.
 • Sessions d’assessorament grupal per a beneficiaris.
 • Formació específica per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat, d’acord amb Global Reporting Initiative.
 • Concessió dels certificats en Gestió Sostenible Rural als promotors que han culminat el procés Leader.
 • Elaboració de material divulgatiu sobre RSE.
 • Jornades de sensibilització.
 • Tallers i visites per a l’intercanvi d’experiències entre empreses.
 • Impuls de xarxes de cooperació público-privades per tal d’afrontar reptes de sostenibilitat.
 • Foment de la intercooperació territorial.

Per a més informació: Codi de gestió sostenible