Fem Parc

logo-fem-parcEl projecte Fem Parc és una iniciativa que sorgeix amb l’objectiu d’incentivar el desenvolupament socioeconòmic dels espais naturals protegits i les seves zones d’influència, tot fent-lo compatible amb la protecció i conservació de l’entorn.

El valor afegit de Fem Parc recau en fer que els Parcs siguin concebuts pels seus habitants com una oportunitat de desenvolupament econòmic i de millora de la qualitat de vida, i no com un impediment a les seves activitats. Alhora que es treballa per cohesionar tots els agents de la zona per tal que preguin consciència del valor del seu propi territori.

GAL coordinador: Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça.

Objectius del projecte:

  • Millorar el coneixement que la societat té dels espais naturals de Catalunya, per tal d’incrementar el suport al manteniment i protecció d’aquests espais.
  • La creació de nous llocs de treball en l’àmbit propi del parc i el seu entorn,  a través d’un increment de l’activitat empresarial en el sector turístic, d’oci, esportiu i educatiu.
  • Donar continuïtat generacional a les comunitats i pobles situats dins els espais protegits i la seva zona d’influència.
  • Difondre el patrimoni natural, cultural, agrícola i ramader d’aquests territoris.
  • Millorar la qualitat del turisme de natura.
  • Analitzar els efectes de l’afluència de visitants als espais protegits.

Actuacions:

  • Creació de taules de concertació amb agnts socials de caràcter públic i privat per tal de generar un marc conjunt i detectar les necessitats de cada territori.
  • Disseny de productes ecoturístics innovadors.
  • Elaboració de plans d’acció i desenvolupament de cada territori.

Per a més informació: www.gencat.cat/femparc