Energia i Forest

logo_energia_forestEnergia i Forest és un projecte de cooperació que engloba els 13 Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya. El projecte, de caràcter “no productiu”, aporta un valor afegit a totes les iniciatives locals o comarcals dels territoris rurals catalans que es plantegen la implantació de la biomassa i la recuperació de la gestió forestal.

Un marc supracomarcal d’intercanvi de coneixements, coordinació i sensibilització és clau, d’una banda, per donar una visió global a les experiències més puntuals. I de l’altra, optimitzar recursos, facilitar informació i donar respostes al procés d’implantació de la biomassa i la recuperació de la gestió forestal que s’està produint espontàniament als territoris.

GAL coordinador: Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès-Ges-Bisaura.

Objectius del projecte:

  • Impulsar el desenvolupament sostenible dels territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment de l’estalvi i l’eficiència energètica,
  • Promoure les energies renovables basades en fonts endògenes, especialment la biomassa.

Actuacions:

  • Realització de jornades i cursos formatius en l’àmbit de la gestió forestal, la producció de biomassa, la gestió energètica municipal, les SmartsGrids, etc.
  • Creació de la taula interterritorial de la biomassa, amb l’objectiu d’impulsar una estratègia comuna de promoció i implantació de la biomassa forestal als territorials rurals catalans.
  • Promoció de la comptabilitat energètica a través d’una eina de gestió energètica i càlcul de la petjada de carboni.

Per a més informació: www.ripollesgesbisaura.org