Cowocat rural

Cowocat Rural

EL PROJECTE

cowocat 1

El projecte de cooperació “Cowocat_Rural” vol potenciar la creació d’ocupació i activitat econòmica a les zones rurals, i fomentar els valors del coworking i del teletreball en els territoris que participen al projecte.

D’aquesta manera, parteix de la necessitat de promoure l’emprenedoria mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i fer-ho tractant de transferir la pionera experiència de coworking en l’àmbit rural sorgida a Riba-roja d’Ebre (espai Zona Líquida), l’any 2014.

“Cowocat_Rural” treballa doncs per atraure i fixar capital humà qualificat a les zones rurals, amb la corresponent retenció de talent: un factor clau pel desenvolupament d’aquests territoris.

OBJECTIUS

Els objectius generals del projecte es centren en:

cowocat 2

 • Difondre el coworking com una nova manera de treballar a través de les TIC a l’entorn rural.
 • Fomentar els hàbits del teletreball i el coworking entre els emprenedors dels territoris rurals.
 • Sensibilitzar i crear sinergies amb altres territoris rurals en la difusió del coworking.
 • Atraure talent i fixar població a l’entorn rural.

PÚBLIC OBJECTIU

“Cowocat_Rural” és un projecte de caràcter no productiu, tot i que incideix de manera directa en l’economia dels municipis rurals de Catalunya, i promou la col·laboració, interacció i cooperació entre professionals del territori per la generació de nous projectes. Amb tot, els públics objectiu del projecte són els següents:

cowocat 3

 • Espais de coworking de l’entorn rural de Catalunya.
 • Professionals freelance del territori.
 • PIMEs i microempreses.
 • Nous/ves emprenedors/es.
 • Persones, entitats o administracions interessades en el coworking i/o que tenen en ment la creació d’un espai.

RECURSOS GENERATS

Alguns dels recursos que ha generat “Cowocat_Rural” són:

 • Plataforma digital de “Cowocat_Rural”: www.cowocatrural.cat
 • Material audiovisual del projecte: Canal Youtube “Cowocat_Rural”.
 • Mapa ocupacional on es defineixen les competències i el perfil dels dinamitzadors/res de coworking.
 • Tutorial Mailchimp per als dinamitzadors/res territorials del projecte.
 • Guia metodològica per a la implantació i dinamització d’espais de coworking en l’entorn rural, que recull també les diferents etapes i fites del projecte “Cowocat_Rural”.

Per a més informació del projecte podeu descarregar-vos aquí la fitxa-resum on trobareu tota la informació sobre les accions realitzades i els seus resultats: FITXA

Accions realitzades al 2016:

 • Creació de base de dades d’espais de coworking.
 • Creació de bases de dades de coworkers.
 • Intercanvis rurals/urbans: selecció de 5 coworkers rurals i urbans per a jornada de networking.
 • Participació al Coworking Day organitzat a Mora d’Ebre.
 • Assistència a la formació especialitzada per a dinamitzadors/es del projecte.

Accions realitzades al 2017:

 • Xarxa d’espais de coworking en àmbit rural. Ampliació de la base de dades.
 • Xarxa de coworkers. Ampliació de la base de dades.
 • Formació per a coworkers “Taller de Lego Serious Play”.
 • Promoció de la plataforma digital Cowocat Rural.
 • Trobada de coworkers.
 • Assessorament en coworking rural i en la creació i dinamització d’espais.

Accions realitzades al 2018:

 • Servei de dinamització territorial. Suport a la obertura de nous espais de coworking, actualització de la plataforma cowocatrural.cat i promoció territorial.
 • Col·laboració en les visites al territori i networking.
 • Trobades de networking entre coworkers de l’àmbit rural amb el projecte de promoció “Cowocat Rural and Go”.
 • Taula de treball de dinamitzadors.

Accions realitzades al 2019:

 • Acompanyament a nous espais de coworking.
 • Organització de trobades al territori ADRINOC.
 • Xarxa de coworkers. Ampliació de la base de dades.
 • Enquesta sobre la incidència del coworking.
 • Creació de continguts per afavorir la comunicació entre els diferents espais de coworking.

Accions realitzades al 2020:

 • Actualització de la base de dades dels coworkings.
 • Difusió d’informació sobre els serveis que Cowocat Rural ofereix als espais de coworking.
 • Assessorament a nous espais.
 • Participació en el projecte pilot de foment de la connexió entre treballadors en remot i espais de coworking rurals.

Accions realitzades al 2021:

 • Actualització de la base de dades dels coworkings.
 • Difusió d’informació sobre els serveis que Cowocat Rural ofereix als espais de coworking.
 • Assessorament a nous espais.
 • Participació en la prova pilot Catalunya Rural Hub.