ADRINOC (Leader 2007-2013)

logo-adrinocL’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya té com a objectiu principal promoure el desenvolupament sostenible dels municipis rurals de les comarques de l’Alt Empordà, la Garrotxa, Osona i El Pla de l’Estany en els seus àmbits industrial, comercial, agrícola, ramader, forestal, turístic i qualsevol altre tipus d’activitat, si bé lligant el seu creixement als criteris de desenvolupament sostenible, i participar en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per aplicar la metodologia Leader en el seu àmbit d’actuació

MEMÒRIES:

Memoria d’activitats i sostenibilitat ADRI-NOC 09

Memoria d’activitats i sostenibilitat ADRI-NOC 10

Memoria de sostenibilitat ADRI-NOC 11

Memoria de sostenibilitat ADRI-NOC 12

Memoria de sostenibilitat ADRI-NOC 2013-2014

COMPTES:

Comptes anuals 2009

Comptes anuals 2010

Comptes anuals 2011

Comptes anuals 2012

Comptes anuals 2013

Comptes anuals 2014