Qualitat

L’Associació pel Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) és un Grup d’Acció Local (GAL) que té per objecte aplicar la metodologia Leader en el seu territori.

L’objectiu principal d’ADRINOC és promoure el desenvolupament local dels municipis rurals que integren el seu àmbit d’actuació, lligant el seu creixement a criteris de desenvolupament sostenible.

En el seu desig de cercar l’excel·lència en el seu territori d’acció, ADRINOC entén que ha d’establir mecanismes que li permetin assegurar la qualitat i la millora contínua en tots els àmbits de la seva activitat.

Per això, ADRINOC, estableix, declara i assumeix els següents principis:

  • Es consideren fonamentals la millora de la qualitat dels serveis oferts als usuaris i la satisfacció dels usuaris.
  • La qualitat final del servei ofert l’usuari és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de prevenció, detecció, correcció i millora continuada durant tot el cicle del servei.
  • Les exigències contractuals, els desitjos i les expectatives dels clients i stakeholders (o grups d’interès) són els principals criteris per a establir el patró de qualitat dels nostres serveis.
  • La qualitat és una tasca comú en totes les àrees de l’organització. Cada una de les àrees ha d’assumir que és client i proveïdor del departament i persones de l’organització.
  • Cada treballador de l’empresa és responsable d’impulsar la implantació de la política i els objectius de qualitat.
  • L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de la organització. Per a aconseguir-ho, la direcció considera prioritàries la motivació i la formació per a la qualitat.

La Gerència d’ADRINOC explicita en la aquesta declaració el compromís de complir amb els requisits legals i d’aportar els recursos necessaris per a dur a terme la present Política, i es compromet, també, a fer entendre a tot el personal de l’organització i als seus usuaris el contingut de la Política de Qualitat d’ADRINOC. Així mateix, es compromet a revisar-la periòdicament per tal d’adequar-la a les necessitats canviants.

La present política és el marc de referència per establir i revisar periòdicament els objectius de qualitat que tenen com a fi la millora contínua.

Butlleta de suggeriments

Full de queixes