Projectes

PROJECTES ESTRATÈGICS

Un projecte es considera estratègic en la mesura que és un motor de transformació de la realitat. Així doncs, veient que la realitat local es mou cap a certes tendències de canvi, des d’ADRINOC es pretén estudiar aquestes tendències per tal de poder orientar en un futur diferents projectes de cooperació per al desenvolupament del territori.

ADRINOC treballa actualment en el projecte estratègic de territori “Activitats eqüestres, una alternativa econòmica en zones rurals”, ja que es creu que el sector eqüestre té un gran potencial per desenvolupar l’economia dels petits municipis rurals, donant-los una singularitat a l’oferta existent i atraient nous públics. Així es preveu que el seu dinamisme pugui afavorir la generació d’activitat econòmica, constituint-se el sector eqüestre com una alternativa econòmica més per als territoris rurals. En resum, les activitats eqüestres poden esdevenir un nou filó vers l’economia local, rural i de proximitat.

Trobareu tota la informació del projecte a: https://adrinoc.cat/entitat/projectes-estrategics/activitats-equestres/

 

PROJECTES DE COOPERACIÓ

ADRINOC treballa en diferents projectes de cooperació per tal de dinamitzar el teixit productiu dels municipis rurals. La cooperació Leader aporta un valor afegit als territoris rurals perquè suposa una entesa entre diferents grups i agents per marcar un camí o objectiu compartit: la realització d’un projecte on tothom pot guanyar i on tothom aprèn.

Els projectes de cooperació en els quals participa ADRINOC són els següents:

Com a coordinador:

logo colabora paisatge

 

COL·LABORA X PAISATGE, construccions de pedra seca

Aquest projecte vol posar en valor el patrimoni paisatgístic de l’arquitectura tradicional de pedra seca com a element predominant i identitari de bona part dels paisatges rurals de Catalunya i d’altres àmbits propers al Mediterrani.

Més informació a: https://adrinoc.cat/entitat/projectes-de-cooperacio/col·laboraxpaisatge/

Com a soci:

COWOCAT_RURAL   

El projecte COWOCAT_RURAL pretén promoure l’emprenedoria a les zones rurals de Catalunya fomentant els valors del coworking i del teletreball entre professionals i emprenedors de diferents disciplines que tenen com a eix del seu treball les TIC. El projecte també dóna la possibilitat que potencials coworkers del territori no hagin de marxar a treballar fora del seu territori o que hagin de marxar el menys temps possible.

GUSTUM  

Gustum és un projecte de cooperació interterritorial impulsat conjuntament amb altres Grups d’Acció Local de Catalunya que té com a objectiu fomentar el desenvolupament rural a través de la promoció i la comercialització del producte agroalimentari local i de la sinergia amb altres sectors del territori com el turisme, la gastronomia i el petit comerç.

LEADER NATURA  

El projecte Leader Natura és una iniciativa Leader que sorgeix amb l’objectiu d’incentivar el desenvolupament socioeconòmic dels espais naturals protegits i les seves zones d’influència, tot fent-lo compatible amb la protecció i conservació de l’entorn. Així el projecte pretén que els Parcs naturals siguin concebuts pels seus habitants com una oportunitat de desenvolupament econòmic i de millora de la qualitat de vida.

ENFOCC (ENERGIA, FOREST I CANVI CLIMÀTIC)  

Aquest projecte pretén impulsar la sostenibilitat, un model de desenvolupament basat en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes, especialment la biomassa.

ODISSEU

Per tal de donar resposta al fenomen de la migració juvenil rural-urbana i aportar possibles solucions va sorgir la iniciativa d’idear un programa d’intervenció, el projecte ODISSEU, per incentivar i facilitar el retorn dels joves cap al medi rural, a partir de facilitar la seva inserció laboral i promoure el seu compromís social amb el territori rural.

SART UP RURAL

El projecte Start-Up Rural a Catalunya té com a objectiu afavorir l’emprenedoria i el creixement de nous projectes en zones rurals. Es basa en l’assessorament i en el seguiment dels emprenedors del programa Leader per a consolidar els projectes més enllà de la seva creació.