Processos selectius

Procés de selecció per a la contractació laboral indefinida d’un/a administratiu/va (TANCAT)

ADRINOC ha convocat un procés de selecció per a la contractació indefinida d’un/a administratiu/va per a la subseu de l’entitat a Figueres

Bases reguladores del procés de selecció per a la contractació indefinida d’un/a administratiu/va

Resolució de Presidència per a l’aprovació de les bases reguladores i l’obertura del procés de selecció per a la contractació indefinida d’un/a administratiu/va

Llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la contractació indefinida d’un/a administratiu/va

Acta del tribunal del procés de selecció per a la contractació indefinida d’un/a adminitratiu/va

Resolució de Presidència per a la contractació indefinida d’un/a administratiu/va

 


Procés de selecció per a la contractació laboral indefinida d’un/a tècnic/a de nivell mig per a projectes de cooperació i desenvolupament rural (TANCAT)

ADRINOC ha convocat un procés de selecció per a la contractació indefinida d’un/a tècnic/a de nivell mig per a projectes de cooperació i desenvolupament rural

Bases del procés de selecció per a la contractació indefinida d’un/a tècnic/a de nivell mig per a projectes de cooperació i desenvolupament rural

Resolució de Presidència per a l’aprovació de les bases reguladores i l’obertura del procés de selecció per a la contractació indefinida d’un/a tècnic/a de nivell mig per a projectes de cooperació i desenvolupament rural

Llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la contractació indefinida d’un/a tècnic/a de nivell mig per a projectes de cooperació i desenvolupament rural

Acta del tribunal del procés de selecció per a la contractació indefinida d’un/a tècnic/a de nivell mig per a projectes de cooperació i desenvolupament rural

Resolució de Presidència per a la contractació indefinida d’un/a tècnic/a de nivell mig per a projectes de cooperació i desenvolupament rural