Processos selectius

Procés de selecció per a la contractació laboral temporal d’un/a administratiu/va

ADRINOC ha convocat un procés de selecció per a la contractació d’un/a administratiu/va com a suport per al desenvolupament de l’estratègia de desenvolupament local d’ADRINOC pel període 2023-2027

Termini i lloc de presentació de sol·licituds:

Bases del procés de selecció per a la contractació d’un/a administratiu/va com a suport per al desenvolupament de l’estratègia de desenvolupament local d’ADRINOC pel període 2023-2027

Certificat d’acord de Junta Directiva d’obertura del procés de selecció per a la contractació d’un/a administratiu/va com a suport per al desenvolupament de l’estratègia de desenvolupament local d’ADRINOC pel període 2023-2027

Acta del tribunal qualificador del procés de selecció per a la contractació d’un/a administratiu/va com a suport per al desenvolupament de l’estratègia de desenvolupament local d’ADRINOC pel període 2023-2027

Resolució de Presidència per a la contractació del procés de selecció per a la contractació d’un/a administratiu/va com a suport per al desenvolupament de l’estratègia de desenvolupament local d’ADRINOC pel període 2023-2027


Procés de selecció per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a de nivell mig

ADRINOC ha convocat un procés de selecció per a la contractació d’un/a tècnic/a de nivell mig per al desenvolupament de l’estratègia de desenvolupament local d’ADRINOC pel període 2023-2027

Termini i lloc de presentació de sol·licituds:

Bases del procés de selecció per a la contractació d’un/a tècnic/a de nivell mig per al desenvolupament de l’estratègia de desenvolupament local d’ADRINOC pel període 2023-2027

Certificat d’acord de Junta Directiva d’obertura del procés de selecció per a la contractació d’un/a tècnic/a de nivell mig per al desenvolupament de l’estratègia de desenvolupament local d’ADRINOC pel període 2023-2027

Acta del tribunal qualificador del procés de selecció per a la contractació d’un/a tècnic/a de nivell mig per al desenvolupament de l’estratègia de desenvolupament local d’ADRINOC pel període 2023-2027

Resolució de Presidència per a la contractació del procés de selecció per a la contractació d’un/a tècnic/a de nivell mig per al desenvolupament de l’estratègia de desenvolupament local d’ADRINOC pel període 2023-2027