Presentació dels resultats del primer any del projecte “Col·labora x paisatge”

Data Publicat a Notícies

La creació de l’app de la Pedra Seca és una de les accions més destacades, juntament amb la creació d’unes fitxes de catalogació i una publicació sobre bones pràctiques de col·laboració ciutadana en la gestió del paisatge. 

Aquest matí ha tingut lloc al Consell Comarcal de la Garrotxa una roda de premsa per presentar els resultats del primer any de funcionament del projecte de cooperació “Col·labora x paisatge, desenvolupament rural a través del paisatge i la col·laboració ciutadana (construccions de pedra seca)” que lidera ADRINOC.

Foto_ADRINOC_090517

El president d’ADRINOC, el senyor Joan Espona, ha destacat la feina tècnica realitzada fins al moment i ha volgut agrair a l’Observatori del Paisatge l’acompanyament i el suport rebut al llarg d’aquest primer any de funcionament. Entre les diverses accions que que s’han realitzat per posar en valor els paisatges de pedra seca, destaquen les fitxes de catalogació de noves tipologies constructives de pedra seca. Aquestes fitxes, disponibles en format paper i en format digital, permeten catalogar barraques de pedra seca, construccions relacionades amb l’aigua, forns i murs, i altres tipologies de construccions, i han de permetre homogeneitzar la catalogació d’aquestes construccions.

El senyor Pere Sala, coordinador de l’Observatori del Paistage, ha presentat la publicació Paisatge, desenvolupament rural i ciutadania. Bones pràctiques de col·laboració ciutadana en la gestió del paisatge a Europa. Aquest document consta de deu fitxes que recullen experiències reeixides de gestió i ordenació del paisatge en col·laboració amb la ciutadania. Les deu iniciatives que s’expliquen ofereixen un ampli ventall de paisatges i de valors materials i immaterials aportats per l’home. Unes aposten per per la participació ciutadana en la valorització de l’entorn i altres, per accions al voltant de la recuperació d’antigues tècniques constructives o de conreu. Totes tenen en comú la necessitat de participació, de col·laboració i d’implicació de tots, societat civil i administracions públiques, per assolir un objectiu comú: la preservació i l’ordenació dels nostres paisatges.

AppPedraSeca_1Finalment, el senyor Quim Felip, vice-president d’ADRINOC, i el senyor Jordi Terrades, gerent de l’entitat, han donat a conèixer el funcionament de l’app de la Pedra Seca, una aplicació mòbil fruit de la col·laboració entre ADRINOC i l’Observatori del Paisatge, que vinculada a la web de la Wikipedra permet consultar i catalogar diferents construccions de pedra seca per tal d’esdevenir així un mitjà de consulta i una eina de camp que faciliti la localització i catalogació tant de barraques de pedra seca com d’altres tipologies constructives.

Però aquí no s’acaba el projecte, ja que aquest 2017 es preveuen tota una sèrie d’accions per donar-li continuïtat: accions pilot arreu del territori, un inventari sobre coneixedors i professionals de la pedra seca, diferents jornades per donar a conèixer els nous usos de la pedra seca, etc. Tot un ventall d’activitats que permetran visualitzar el valor afegit del patrimoni de la pedra seca arreu del territori català.

Més informació del projecte a: https://adrinoc.cat/ca/entitat/projectes-de-cooperacio/col·laboraxpaisatge/