Per un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador!

Data Publicat a General

El passat 16 de febrer, a la Junta extraordinària d’ARCA (Associació d’iniciatives rurals de Catalunya) es va aprovar la moció “Per un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador”. Aquesta moció té la intenció d’engegar una campanya de sensibilització a les institucions, organismes, grups polítics, empreses i persones sobre la importància de la concertació territorial, la planificació conjunta i l’enfocament integrador que haurien de tenir les polítiques en els nostres territoris rurals i pretén ser una resposta consensuada dels grups Leader catalans davant la proposició de llei de foment del desenvolupament rural sostenible i l’execució del PDR 2014-2020 finançat per la Unió Europea que està en fase de tràmit inicial.

Amb aquesta moció es pretén posar en valor el paper del programa Leader en el denvolupament territorial de les zones rurals. Cal recordar que el programa Leader va suposar, en la seva darrera programació, la creació de 565 empreses, el suport en la millora o ampliació de 958 existents, la creació de 1.697 nous llocs de treball i la consolidació de 8.986 existents.

Podeu descarregar-vos la notícia completa a :

http://www.desenvolupamentrural.cat/noticies/per-un-desenvolupament-rural-sostenible-integral-i-integrador