Xarxa pel Relleu Agrari. XRA

Arrelem una nova pagesia

Som un conjunt divers de persones i organitzacions que treballem pels territoris rurals, conscients de les necessitats actuals i reptes futurs del sector agrari.

La missió de la Xarxa RA és incentivar, facilitar i transformar el relleu generacional impulsant nous models agraris econòmicament viables, que contribueixin a la conservació de la natura i a la justícia social.


Quina és la nostra visió?

Esdevenir la xarxa de referència que dinamitza els processos de relleu en el sector agrari, tot facilitant les diverses etapes professionals i vitals de les persones que s’hi dediquen. D’aquesta manera es fomenten els sistemes agroalimentaris locals en tots els seus àmbits.

Els nostres valors de base

Cooperació  /  Compromís  /  Confiança  /  Transversalitat  / Creativitat  / Il·lusió

Objectius generals

  1. Facilitació de processos d’incorporació progressiva.
  2. Foment del model productiu sostenible / arrelat.
  3. Creació de xarxa. Comunitat d’actors.
  4. Generació de coneixement.
  5. Sensibilització sobre el relleu agrari.
  6. Incidència en polítiques de desenvolupament rural.

Recursos generats amb el projecte 

Entitats del Grup Motor