Leader Natura

logo-leader-natura

EL PROJECTE

“Leader Natura” va néixer el 2014 amb el nom de “FemPARC”, una iniciativa que tenia com a objectiu principal “fomentar la col·laboració dels diversos agents socials implicats a través de la cooperació territorial, per tal de plantejar i executar accions per a promoure el desenvolupament socioeconòmic dels espais naturals protegits i les seves zones d’influència. Un desenvolupament sostenible que garantís la compatibilitat de la protecció i la conservació, amb les activitats socioeconòmiques que s’hi duen a terme”.

“FemPARC” va treballar conjuntament amb els organismes públics encarregats de gestionar els espais naturals protegits, tot elaborant plans i propostes de desenvolupament. D’aquest període destaquen accions com:

leader natura 1

 • La creació i dinamització de les Taules de Concertació territorials.
 • El disseny i publicació de propostes ecoturístiques (zona Pirineus).
 • El disseny i publicació de packs turístics (zona Tarragona).
 • Jornades de formació i de presentació de resultats.

A partir de l’any 2016, i ja sota el nom de “Leader Natura”, el projecte es redirecciona i cerca un nou agent de col·laboració, en aquest cas, l’agent privat. Es pretén, doncs, donar suport a les petites empreses i entitats que duen a terme activitats en els espais naturals i les seves àrees d’influència. A més a més, s’amplia el ventall de col·laboració amb altres espais naturals “no específicament protegits” però de destacat interès natural i territorial.

L’any 2017 “Leader Natura” incorpora el projecte “Vida Silvestre”. Un projecte desenvolupat al llarg de l’anualitat 2016, i coordinat pel Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, que es va centrar en analitzar el sector del turisme de fauna en els territoris Leader de Catalunya com un possible recurs per dinamitzar les economies locals.

leader natura 2

D’aquesta iniciativa destaquen accions com:

 • Una anàlisi de la situació del turisme de fauna a Catalunya.
 • L’inventari dels recursos naturals de vida silvestre amb que compten els territoris.
 • Un cens dels agents estratègics en actiu.

OBJECTIUS

L’objectiu principal de “Leader Natura” es centra en fomentar el desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals, en particular dels espais naturals destacats de Catalunya i les seves àrees d’influència, en coordinació amb els agents i empreses locals i tenint en compte la compatibilitat de la conservació i la sostenibilitat de l’entorn, i de les activitats que s’hi duen a terme. 

Més concretament, “Leader Natura” busca:

leader natura 3

 • Promoure dinàmiques i economies responsables i sostenibles en el territori, innovadores, productives i respectuoses amb el medi ambient.
 • Preservar i mantenir l’entorn, sense oblidar que els pobladors del territori han de poder viure-hi amb dignitat i desenvolupar-hi les seves activitats.
 • Lluitar per la desestacionalització de l’activitat econòmica d’aquests territoris.
 • Generar ocupació.

  Promoure la cooperació i el foment de l’associacionisme local i sectorial.

PÚBLIC OBJECTIU

“Leader Natura” es dirigeix a:

 • Les empreses ubicades als espais naturals protegits del territori rural Leader que desenvolupen activitats relacionades, directa o indirectament, amb la natura i l’entorn rural.
 • La població que resideix en aquests espais.

RECURSOS GENERATS

Alguns dels recursos que ha generat “Leader Natura” són:

Per a més informació del projecte podeu descarregar-vos aquí la fitxa-resum on trobareu tota la informació sobre les accions realitzades i els seus resultats: FITXA

RECURSOS GENERATS PER ADRINOC

Un  recurs generat  per “Leader Natura” des de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord Oriental de Catalunya (ADRINOC) és:

Accions realitzades al 2016:

 • Elaboració de fitxes d’experiències de natura.
 • Valorització del cel nocturn com a element turístic.
 • Visita de coneixement de la destinació Starlight del Montsec.

Accions realitzades al 2017:

 • Valorització del cel nocturn com element turístic.
 • Formació per a empreses turístiques “Model canvas i model estratègic de comercialització i comunicació”.

Accions realitzades al 2018:

 • Formació per a empreses turístiques “Model canvas i model estratègic de comercialització i comunicació”.

Accions realitzades al 2019:

 • Difusió de les accions del projecte.

Accions realitzades al 2020:

 • Col·laboració en l’ampliació del contingut del web naturexperience.cat.
 • Treball amb les empreses locals del sector del turisme de natura perquè participin al projecte i al seu web.

Accions realitzades al 2021:

 • Difusió del projecte amb l’objectiu d’ampliar els contactes amb les empreses locals proveïdores d’experiències rurals i de natura.
 • Recolzament i seguiment de les empreses ja vinculades al web del projecte.
 • Recollida de suggeriments, valoracions i interessos de les empreses locals proveïdores d’experiències rurals i de natura pel que fa al portal del projecte.