GO pel relleu agrari a la Garrotxa

 

S’ELABORA NOU PROGRAMA DE SUPORT AL RELLEU AGRARI A LA GARROTXA
Grup Operatiu (GO): “Exploració, identificació i articulació dels elements clau per la innovació en l’estratègia pel relleu agrari a la Garrotxa”

ADRINOC amb col·laboració amb el Consorci de l’Alta Garrotxa i la XRA s’han unit per treballar en un projecte innovador per facilitar el relleu agrari a la Garrotxa.

Durant la primera meitat de l’any 2022, diverses entitats que formen la Xarxa pel Relleu Agrari de Catalunya (ADRINOC, el Consorci Alta Garrotxa, l’Associació Terra Franca, ARCA Associació d’iniciatives Rurals  de Catalunya, l’Associació Rurbans-Escola de Pastors i Pastores de Catalunya i Neus Monllor) han estat treballant conjuntament per crear una proposta executiva per posar en marxa un programa de suport al relleu agrari a la Garrotxa. Aquesta proposta ja està sobre la taula i serà escalable a la resta del territori català.

 


Objectius generals del Grup Operatiu

Per tal de donar resposta a les necessitats detectades en l’àmbit del relleu generacional agrari a la Garrotxa, en el marc del Grup Operatiu, s’estableixen un objectiu estratègic i quatre objectius operatius que permetin assolir els resultats esperats.

Objectiu estratègic: identificar els elements claus i la viabilitat per articular un sistema/programa de suport al relleu agrari a la Garrotxa que sigui escalable a altres territoris.

 • Objectiu Operatiu 1: conèixer amb detall la situació del relleu agrari a la Garrotxa, amb dades quantitatives i qualitatives.
 • Objectiu Operatiu 2: dibuixar el mapa d’actors actual vinculat als programes i eines de relleu agrari
  a la Garrotxa.
 • Objectiu Operatiu 3: definir els elements clau del projecte innovador.
 • Objectiu Operatiu 4: comunicar els resultats principals treballats (diagnosi, mapa d’agents i elements clau) al públic general i al públic especialitzat.

Per tant, les principals necessitats a cobrir pel projecte innovador, tenint en compte la rellevància dels resultats esperats del projecte per als usuaris finals i que alhora podran beneficiar-se dels mateixos, són:

 1. Coneixement, quantitatiu i qualitatiu, amb profunditat de la situació del sector agrari a la Garrotxa
  vinculada al relleu agrari.
 2. Identificació dels agents que treballen a la Garrotxa en el marc del relleu agrari, així com les eines
  disponibles en aquest moment per dur-ho a terme.
 3. Creació, articulació i coordinació de les eines per a promoure el relleu agrari a la Garrotxa.
 4. Comunicació, generació de discurs i difusió dels resultats treballats.

Recursos generats amb el projecte 

 

Finançament

“Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”