L’app de la Pedra Seca

Una de les accions més destacades del projecte és la creació de l’app de la Pedra Seca. Aquesta aplicació col·laborativa per a mòbils i tauletes permet consultar i catalogar construccions de pedra seca de Catalunya i dels 85 municipis que integren el PNR del Pirineu Català i la Mancomunitat del Conflent-Canigó de l’estat francès.

foto app 1Qualsevol persona que trobi una construcció de pedra seca, la pot introduir a l’inventari a través d’un formulari que permet escollir entre cinc tipologies: barraques o cabanes, construccions relacionades amb l’aigua, murs i conjunts, forns i altres construccions. Les noves aportacions, abans de ser publicades, seran validades per experts. La informació que ja forma part de l’inventari es pot consultar a través de mapes, fitxes, fotografies i croquis.

L’aplicació funciona de manera sincronitzada amb la Wikipedra, el portal web impulsat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya i que, des del 2011, ha permès catalogar més de 15.300 barraques de pedra seca gràcies a 227 col·laboradors. Actualment la Wikipedra només permet la catalogació de barraques de pedra seca, però durant les properes setmanes s’actualitzarà i permetrà incorporar les altres construccions de pedra seca que ara ja es poden inventariar a través de l’aplicació mòbil.foto app 2

Així doncs l’app de la Pedra Seca té com a finalitat esdevenir un complement a la web de la Wikipedra com a mitjà de consulta, però sobretot oferint una eina de camp que faciliti la localització i catalogació de barraques i construccions directament sobre el terreny. S’ha desenvolupat pels dos principals repositoris d’aplicacions mòbils actuals, Android i iOS, a més a més, pretén esdevenir un nou canal de promoció de la iniciativa, així com apropar-la a usuaris menys especialitzats. Per tal de facilitar la localització de barraques, murs, construccions d’aigua, forns i altres elements sobre el terreny, s’ofereix un mapa interactiu, que il·lustra tant la posició de l’usuari, així com la de les construccions que es troben al seu voltant, i permet accedir a les fitxes corresponents. Pel que fa a la funcionalitat de catalogar noves construccions sobre el terreny, es treu el màxim profit de components com el GPS, la càmera fotogràfica i la connectivitat a la xarxa pel tal de facilitar i agilitzar la tasca a l’usuari.

 
Links descàrrega de l’app Pedra Seca

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.wikipedra

iOS: https://itunes.apple.com/es/app/pedra-seca/id1207666561?l=en&mt=8

 
FULLETÓ APLICACIÓ MÒBIL

MANUAL D’ÚS DE L’APLICACIÓ MÒBIL