Col·labora x Paisatge

Col·labora x Paisatge, construccions de pedra seca

logo colabora paisatge

 

El desenvolupament econòmic i social és clau per a mantenir els territoris rurals. Aquest desenvolupament ha de partir de la idiosincràsia de cada territori i les seves particularitats i patrimoni, com pot ser el paisatge. I perquè aquest desenvolupament esdevingui durador s’ha de fer partícip la societat civil i la ciutadania.

Així aquest projecte posa en valor el patrimoni paisatgístic de l’arquitectura tradicional de pedra seca com a element predominant i identitari de bona part dels paisatges rurals de Catalunya i d’altres àmbits propers al Mediterrani.

Es tracta d’un projecte de caràcter no productiu, si bé els seus objectius van dirigits a crear economia i desenvolupament rural a través dels resultatspedra seca que es generin a partir de les eines desenvolupades utilitzades per la col·laboració ciutadana en la catalogació de les construccions de pedra seca; uns productes i resultats a utilitzar tant per la pròpia administració (per a preservar aquest patrimoni, considerar aquest patrimoni en les ajudes europees, incorporació en sistemes d’informació geogràfica), com per a privats (recuperació d’un ofici i una tècnica constructiva tradicional, nous usos i construccions amb pedra seca), per al sector turístic (rutes de descoberta, activitats turístiques, divulgació patrimoni), per a propietaris de finques (conservació i valorització del seu espai i patrimoni), etc.

Objectiu estratègic del projecte:

Divulgació, manteniment i catalogació de construccions de pedra seca (barraques, murs, etc.), i el seu paisatge com a mitjà per a fomentar el desenvolupament rural amb la col·laboració dels ciutadans i la societat civil.

Objectius generals:

 1. Crear i millorar eines per a catalogar i posar a disposició de la ciutadania informació sobre les construccions de pedra seca.
 2. Formar i difondre els mecanismes per posar en valor i protegir el patrimoni de pedra seca.
 3. Divulgar el patrimoni de les construccions de pedra seca i la seva tècnica constructiva i les oportunitats que genera pels territoris rurals.
 4. Formar i difondre sobre l’ús de noves construccions de pedra seca en el paisatge rural i urbà.
 5. Afavorir el diàleg i la intercooperació entre la societat civil i l’administració per afrontar projectes conjunts.
 6. Comunicar i posar en valor el paisatge com a element de dinamització dels territoris rurals.

Públic objectiu:

 • L’administració pública: per a preservar el patrimoni catalogat a través de les eines “Col·labora x Paisatge”, considerant-lo en els ajuts europeus, incorporant-lo als sistemes d’informació geogràfica, etc.
 • Les empreses privades: recuperant un ofici i una tècnica constructiva tradicional (restauració i reconstrucció de construccions de pedra seca), i donant nous usos constructius a la pedra seca.
 • El sector turístic: dissenyant noves rutes de descoberta i activitats turístiques de divulgació del patrimoni.
 • Els propietaris de finques: per a conservar i valoritzar el patrimoni dels seus espais.
 • El territori: el manteniment, la restauració i reconstrucció de les construccions de pedra seca, especialment els murs, també són necessaris per mantenir un paisatge rural, per donar valor afegit a les produccions locals i per desenvolupar iniciatives turístiques relacionades amb els productes locals i el paisatge on es conreen.

Recursos generats amb el projecte:

 • L’App de la Pedra Seca (disponible per a iOs i Android):

http://www.collaboraxpaisatge.cat/accio/app-de-la-pedra-seca/

 • La publicació Paisatge, desenvolupament rural i ciutadania. Bones pràctiques de col·laboració ciutadana en la gestió del paisatge a Europa (en digital i paper):

http://www.collaboraxpaisatge.cat/accio/paisatge-desenvolupament-rural-i-ciutadania/

 • La publicació La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmics i social (en digital i paper):

http://www.collaboraxpaisatge.cat/accio/la-pedra-seca-com-a-motor-de-desenvolupament-economic-i-social/

 • Les jornades transfrontereres de la pedra seca (Figueres, 28 i 29 de setembre 2018):

http://www.collaboraxpaisatge.cat/accio/jornades-transfrontereres-pedra-seca/

S’ha treballat també en diferents accions formatives amb associacions locals i col·lectius en risc d’exclusió; en diferents accions pilot encaminades a la recuperació de construccions de pedra seca o a la reutilització d’aquestes. I actualment s’està treballant en l’elaboració d’un inventari de coneixedors i professionals de la pedra seca.

També treballem en diverses accions territorials per dinamitzar el voluntariat en la conservació del paisatge.

Per a més informació del projecte podeu descarregar-vos aquí la fitxa-resum on trobareu tota la informació sobre les accions realitzades i els seus resultats: FITXA

Però no deixeu de visitar la web del projecte www.collaboraxpaisatge.cat.

 

Accions realitzades al 2016:

 • Fitxes de catalogació de construccions de pedra seca.
 • Participació en trobades de pedra seca.
 • 5 Jornades de formació sobre com protegir i posar en valor el patrimoni de les construccions de pedra seca.
 • Intercanvi d’experiències amb altres territoris en temes de divulgació, manteniment i catalogació de pedra seca o intercooperació entre societat civil i administració.
 • App de la pedra seca.

Accions realitzades al 2017:

 • Comunicació i difusió de l’App de pedra seca.
 • Producte pedagògic de pedra seca per a les escoles.
 • Edició d’un manual pràctic de pedra seca.
 • Publicació “La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i social”. 
 • Trobades de pedra seca a les Valls del Montcau.
 • Formacions de pedra seca. 
 • Elaboració d’inventari de coneixedors i professionals en pedra seca.
 • Acció pilot a l’Alt Empordà. Formació específica per als alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de Figueres.
 • Acció pilot a la Garrotxa. Reconstrucció d’un mur de pedra seca proper a l’Hospital d’Olot. 
 • Dinamització del voluntariat per conservar el paisatge i promoure el desenvolupament local. Reunió de treball sobre experiències de planificació i gestió del paisatge en l’àmbit local a Catalunya: de la participació a la implicació organitzada per l’Observatori del Paisatge de Catalunya i el Consorci del Lluçanès. 

Accions realitzades al 2018:

 • Comunicació dels resultats del projecte a través de la participació en diferents trobades de pedra seca arreu del territori català. 
 • Actualització de l’App de Pedra Seca.
 • Assistència al 16è Congrés Internacional de Pedra en Sec a Menorca.
 • Dinamització de voluntariat i suport a la creació de cartes del paisatge. 
 • Difusió i seguiment del producte pedagògic creat. 
 • Accions formatives i laborals, per col·lectius en risc d’exclusió social. 
 • Continuïtat en l’elaboració d’un manual pre-codi tècnic.
 • Suport al camp de treball “Viu la natura al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa”.
 • Formació de pedra seca “Barraques de pedra seca. Principis de restauració”.
 • Impressió de la publicació “La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i social”. 
 • Organització de les jornades transfrontereres “La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i social”.

Accions realitzades al 2019:

 • Creació d’una nova pàgina web del projecte www.collaboraxpaisatge.cat
 • Actualització de les fitxes informatives del projecte.
 • Elaboració del document de les conclusions de les jornades transfrontereres “La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i social”.
 • Seguiment periòdic del funcionament de l’App de Pedra Seca.
 • Ampliació del territori inclòs en l’App de Pedra Seca i la Wikipedra.
 • Trobada de Pedra seca a Alacant.
 • Actualització del registre de l’ofici constructiu de pedra seca realitzat el 2016.
 • Producció, difusió i seguiment del producte pedagògic creat “Tot un món de pedra seca”.
 • Recurs expositiu a l’exposició “Tot un món de pedra seca. El patrimoni dels més humils a l’Alt Empordà”.
 • Traducció al català de l’obra “Technique de Construction des Murs en Pierre Sèche: Règles Professionnelles”.
 • Viatge d’intercanvi a França per al coneixement de l’École Professionnelle de la Pierre Sèche de l’Espinàs.
 • Continuïtat en la formació específica de pedra seca en el marc de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) dels Oficis al Castell de Sant Ferran de Figueres.
 • Sol·licitud d’un projecte PECT: “Valorització del patrimoni cultural de la pedra seca a la Garriga d’Empordà: un patrimoni viu i actiu”.
 • Jornades formatives i d’intercanvi de coneixements.