Destins de Sant Miquel

OBJECTIUS DEL PROJECTE

L’objectiu del projecte de cooperació és unir els espais patrimonials dedicats a Sant Miquel que hi ha a Europa. Es tracta de dur a terme activitats conjuntes que permetin associar els llocs dedicats a Sant Miquel seguint les següents directrius:

– Valorització del patrimoni i els itineraris vinculats a aquest patrimoni

– Promoció de l’economia turística

– Consolidació de la identitat europea de Sant Miquel

En molts territoris europeus, la figura de Sant Miquel, arcàngel de la religió cristiana, ha estat utilitzada per construir edificis religiosos que ara formen part del patrimoni local. Aquests llocs sovint es construeixen en llocs naturals excepcionals i atreuen a molts turistes i pelegrins, participant així en l’economia d’aquests territoris. Per tant, Sant Miquel és un element unificador de certs territoris europeus i dels seus ciutadans.

Al voltant del Réseau Européen des sites et chemins dédiés à St Michel, aquesta associació és el vincle entre diversos gestors d’espais patrimonials dedicats a Sant Miquel amb l’objectiu de recuperar l’etiqueta “Ruta Cultural Europea” atorgada en el seu moment pel Consell d’Europa. Aquesta distinció fa possible poder unir els diferents llocs i territoris al voltant d’un projecte comú de dinamització territorial i afavoreix la freqüentació turística d’un públic centrat en l’herència religiosa europea. L’objectiu d’aquesta xarxa és, avui en dia, proposar accions conjuntes de dinamització d’aquests espais i de renovar l’enllaç existent entre aquests diferents territoris.

Per implementar aquest projecte, cada territori associat ha mobilitzat actors locals que treballen sobre aquest tema i que volen proposar activitats relacionades amb Sant Miquel per tal de crear vincles entre els diferents territoris.

El projecte Destins de Sant Miquel es gestiona a través dels grups Leader dels territoris participants. El grup Leader coordinador del projecte és el GAL francès GAL du VELAY, a la regió Auvergne-Rhône Alpes, que representa el Rocher Saint Michel d’Aiguilhe. Els altres grups Leader participants són el GAL francès Terres Romanes en Pays Catalan, a la regió d’Occitània i que representa l’abadia de Sant Miquel de Cuixà, el GAL italià Escartons e Valli Valdesi a la regió del Piemont, representant de la Sacra di San Michele, i el grup Leader català ADRINOC, amb la presència del monestir de Sant Miquel de Fluvià al seu territori. I aquest 2021 s’ha adherit al projecte el grup Leader Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Sud-Manche-Baie du Mont Saint Michel amb el Mont Saint Michel.

 

Eix 1: Valorització del patrimoni a través dels itineraris

L’objectiu és crear vincles entre els llocs i valoritzar els actius dedicats a Sant Miquel, en cada un dels territoris associats. Per aconseguir aquest objectiu, es durà a terme l’establiment d’un enllaç físic entre els diversos llocs, incloent rutes de senderisme. L’ambició és construir rutes sobre els camins existents (GR 300, Via Francigena Camins de Sant Jaume), oferint una visió diferent lligada a la figura de Sant Miquel a Europa. Per considerar aquest enllaç, es pot fer un inventari de llocs o elements patrimonials relacionats amb Sant Miquel. Es valorarà més endavant la possibilitat de crear una aplicació digital dissenyada per guiar els visitants d’aquests territoris. En aquest eix, també es preveu crear rutes locals, específiques de cada territori, que posin en relleu el patrimoni vinculat a Sant Miquel. Aquests senders poden permetre vincular els diferents llocs que recorden la figura europea de Sant Miquel. Els resultats esperats d’aquest eix són la promoció conjunta d’aquestes rutes, a través d’un lloc web o una documentació en paper.

Per dur a terme aquest projecte, es preveuen diferents despeses: inventaris, preparació i impressió de materials, costos de comunicació, etc.

 

Eix 2: Promoció de l’economia turística dels territoris

L’objectiu és promoure les singularitats dels territoris socis. La característica comuna d’aquests territoris és que disposen d’un o més llocs emblemàtics dedicats a Sant Miquel, llocs que generen una economia turística al seu voltant (estades, restauració, venda d’entrades, serveis).

Primer de tot, però, cal fer un diagnòstic del potencial turístic d’aquests llocs i d’aquests territoris amb l’objectiu de definir i conèixer els possibles turistes a captar per tal de sensibilitzar-los i atraure’ls. La definició posterior de missatges promocionals comuns i conjunts permetrà realitzar una promoció compartida dels territoris associats amb els prescriptors (associacions, clubs d’excursionistes, operadors turístics, etc.).

Aquesta acció conjunta consisteix en la realització d’un estudi que analitzi el potencial turístic dels llocs dedicats a Sant Miquel mitjançant la mobilització dels operadors turístics de cada soci. La implementació de l’acció conjunta es reflecteix en la identificació de missatges promocionals i eines de comunicació comuns. Aquesta xarxa d’ofertes de turisme relacionada amb Sant Miquel donarà lloc a una promoció europea de territoris socis.

Es podrien realitzar, també, diversos esdeveniments de presentació dels diferents llocs durant el projecte. Així es promocionarien els llocs i territoris a través de l’organització d’esdeveniments i conferències. L’objectiu seria intercanviar professionals del turisme per trobar solucions comunes als problemes trobats (notorietat, accessibilitat, promoció del patrimoni).

Els resultats esperats són una promoció conjunta del potencial turístic d’aquests territoris, a través d’un lloc web o una documentació en paper.

 

Eix 3 : Consolidar l’identitat europea al voltant de Sant Miquel

L’objectiu és participar en la realització d’esdeveniments unificadors. La interrelació dels diferents agents implicats en el projecte permet augmentar l’oferta de les diferents parts interessades. Aquests esdeveniments s’organitzaran en els territoris associats per promocionar la figura europea de Sant Miquel a nivell local. Aquests esdeveniments combinaran els diferents temes tractats pel projecte. Aquestes actuacions tindran la forma d’un esdeveniment festiu que inclourà els diferents actors locals vinculats a Sant Miquel i els seus homòlegs als territoris associats. Així es preveu sensibilitzar al públic assistent en la identitat europea de la figura de Sant Miquel. Aquestes reunions també permetran als socis fer un seguiment del projecte de cooperació. En aquest àmbit, es tindrà en compte la coordinació i els costos de viatge relacionats amb el projecte.

Aquests esdeveniments tindran la doble ambició d’unir els actors del projecte de cooperació, però també de donar a conèixer la figura europea de Sant Miquel al públic local.

 

EL CAMÍ DE SANT MIQUEL

L’associació “Réseau Européen des Sites et Chemins dédiés à St. Michel” (http://www.reseausaintmichel.eu/), entitat que aglutina diferents espais de Sant Miquel, i en la qual també es participa des del projecte, té com a objectiu paral·lel al projecte reconquerir la marca “Itinerari cultural europeu” concedit en el seu moment pel Consell d’Europa, el Camí de Sant Miquel. Aquest distintiu permetria associar aquests edificis i els seus òrgans de gestió sota un mateix paraigua, i crear un projecte comú de dinamització territorial, afavorint que aquests espais millorin la seva imatge turística i la seva visió europea.

Amb aquest projecte es pretén donar valor a aquests edificis i promoure itineraris europeus entre els diferents espais. Amb això els espais aconseguiran millorar la seva imatge i aconseguir ser un pol d’atracció turística de la zona, fomentant un turisme estable i durador, conscient i respectuós del patrimoni i del territori.

 

Accions realitzades fins al moment: