Projectes de cooperació

La cooperació Leader aporta un valor afegit als territoris rurals perquè suposa una entesa entre diferents grups i agents per marcar un camí o objectiu compartit: la realització d’un projecte on tothom pot guanyar i on tothom aprèn.

Els projectes de cooperació en els quals participa ADRINOC són els següents:

Com a coordinador:

logo colabora paisatge

 

COL·LABORA X PAISATGE, construccions de pedra seca

Aquest projecte vol posar en valor el patrimoni paisatgístic de l’arquitectura tradicional de pedra seca com a element predominant i identitari de bona part dels paisatges rurals de Catalunya i d’altres àmbits propers al Mediterrani.

Més informació a: https://adrinoc.cat/entitat/projectes-de-cooperacio/col·laboraxpaisatge/

 

Com a soci:

 

COWOCAT_RURAL   

El projecte COWOCAT_RURAL pretén promoure l’emprenedoria a les zones rurals de Catalunya fomentant els valors del coworking i del teletreball entre professionals i emprenedors de diferents disciplines que tenen com a eix del seu treball les TIC. El projecte també dóna la possibilitat que potencials coworkers del territori no hagin de marxar a treballar fora del seu territori o que hagin de marxar el menys temps possible.

 

GUSTUM  

Gustum és un projecte de cooperació interterritorial impulsat conjuntament amb altres Grups d’Acció Local de Catalunya que té com a objectiu fomentar el desenvolupament rural a través de la promoció i la comercialització del producte agroalimentari local i de la sinergia amb altres sectors del territori com el turisme, la gastronomia i el petit comerç.

 

LEADER NATURA  

El projecte Leader Natura és una iniciativa Leader que sorgeix amb l’objectiu d’incentivar el desenvolupament socioeconòmic dels espais naturals protegits i les seves zones d’influència, tot fent-lo compatible amb la protecció i conservació de l’entorn. Així el projecte pretén que els Parcs naturals siguin concebuts pels seus habitants com una oportunitat de desenvolupament econòmic i de millora de la qualitat de vida.

 

ENFOCC (ENERGIA, FOREST I CANVI CLIMÀTIC)  

Aquest projecte pretén impulsar la sostenibilitat, un model de desenvolupament basat en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes, especialment la biomassa.

 

ODISSEU

Per tal de donar resposta al fenomen de la migració juvenil rural-urbana i aportar possibles solucions va sorgir la iniciativa d’idear un programa d’intervenció, el projecte ODISSEU, per incentivar i facilitar el retorn dels joves cap al medi rural, a partir de facilitar la seva inserció laboral i promoure el seu compromís social amb el territori rural.