Processos selectius

Procés de selecció per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a de cooperació adscrit/a a ADRINOC (PROCÉS TANCAT)

ADRINOC ha convocat un procés de selecció per a la contractació d’un/a tècnic/a per executar i coordinar el projecte de cooperació Col·labora X Paisatge adscrit a ADRINOC.

Termini i lloc de presentació de sol·licituds:

 

Bases del procés de selecció

Acord de presidència d’obertura del procés de selecció

 

 

LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS (PROVISIONAL), DATA PROVES I TRIBUNAL QUALIFICADOR

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU. ACTA TRIBUNAL

ACORD CONTRACTACIÓ


Procés de selecció per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a adscrit/a a ADRINOC (PROCÉS TANCAT)

ADRINOC ha convocat un procés de selecció per a la contractació d’un/a tècnic/a de desenvolupament rural, per gestionar els ajuts LEADER i els projectes de cooperació en l’àmbit d’actuació d’ADRINOC.

Termini i lloc de presentació de sol·licituds:

 

Bases del procés de selecció

Acord de presidència d’obertura del procés de selecció

 

LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS (PROVISIONAL), DATA PROVES I TRIBUNAL QUALIFICADOR

ACORD DEFINITIU LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS

RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU. ACTA TRIBUNAL

ACORD CONTRACTACIÓ


Procés de selecció per la contractació laboral temporal a temps parcial d’un/a auxiliar administratiu/iva adscrit/a a ADRINOC (PROCÉS TANCAT)

ADRINOC ha convocat un procés de selecció per la contractació d’un/a auxiliar administratiu/iva.

Termini i lloc de presentació de sol·licituds:

  • Fins el 27 de març de 2018
  • Presencialment a les oficines d’ADRINOC mitjançant instància (de 9h a 14h), o bé per correu electrònic a rcasadevall@adrinoc.cat, o bé per correu certificat a l’entitat (Av. Onze de setembre, 22 2a planta, 17800 Olot o C. Nou, 48, 17600 Figueres).

 

Bases del procés de selecció

Acord de presidència d’obertura del procés de selecció

Instància

 

LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS (PROVISIONAL), DATA PROVES I TRIBUNAL QUALIFICADOR

ACORD DEFINITIU LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS

RESULTATS PROCÉS SELECTIU. ACTA TRIBUNAL

ACORD CONTRACTACIÓ


Procés de selecció per la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a adscrit/a a ADRINOC (PROCÉS TANCAT)

ADRINOC ha convocat un procés de selecció per la contractació d’un/a tècnic/a de desenvolupament rural, per a gestionar els ajuts LEADER i els projectes de cooperació a l’àmbit d’actuació d’ADRINOC.

Termini i lloc de presentació de sol·licituds:

  • Fins el 27 d’abril de 2017
  • Presencialment a les oficines d’ADRINOC mitjançant instància (de 9h a 14h), o bé, per correu certificat a l’entitat (Av. Onze de setembre, 22 2a planta, 17800 Olot o C. Nou, 48, 17600 Figueres).

 

Bases del procés de selecció

Acord de presidència d’obertura del procés de selecció

Instància

 

LLISTAT ADMESOS, DATA PROVES I TRIBUNAL QUALIFICADOR

RESULTATS PROCÉS SELECTIU. ACTA TRIBUNAL

ACORD CONTRACTACIÓ