L’estratègia

El punt principal de l’estratègia consisteix en esdevenir un territori glocal a partir de la resiliència territorial i de la innovació social i empresarial, sense deixar de treballar en el marc de la Responsabilitat Social Territorial des d’una perspectiva transversal. D’aquesta manera, es vol seguir treballant en el foment de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE), principal eix de l’anterior estratègia i amb la qual s’han aconseguit molts bons resultats; però en aquesta ocasió es donarà especial èmfasis en la innovació tant pel que fa  a les activitats econòmiques, com en el marc de relació entre les entitats públiques, privades.

L’Associació es proposa desenvolupar aquest objectiu a través de quatre pilars. Es vol, en primer lloc, implicar els joves en la innovació rural i sumar esforços per retenir el talent. Com a segon pilar, amb l’objectiu de fomentar l’ocupació i el dinamisme econòmic, es reforçaran sectors no tradicionals per tal de contribuir a la diversificació i es vetllarà perquè qualsevol activitat arribi arreu del territori. En tercer lloc, es promourà la innovació i la transferència de coneixement, donant suport específicament a xarxes i projectes que promoguin la qualitat i les propostes innovadores. Finalment, amb l’objectiu d’assegurar una gestió dels recursos sostenible i contribuir a la mitigació del canvi climàtic,  es proposa impulsar l’autosuficiència energètica i la generació de nous models de gestió que permetin mantenir el paisatge i la preservació del patrimoni natural.

Aquests quatre pilars es tradueixen en diverses propostes genèriques i altres de caire transversal. En l’àmbit dels joves, es destinaran esforços per a generar oportunitats per la població qualificada i per la inclusió laboral dels joves facilitant-los formació professionalitzadora.

Pel que fa a l’àmbit de l’economia i l’ocupació, caldrà desenvolupar i enfortir nous sectors d’activitat, més enllà dels tradicionals, vinculats a ocupacions d’alta qualificació i valor afegit. Així mateix, es vol promoure projectes d’innovació social i economia col·laborativa que donin resposta a les necessitats socials, i impulsar la implantació d’activitats locals i de proximitat per combatre el despoblament en les zones més desfavorides, i incentivar l’aparició d’un sector quinari, actualment incipient, que comporti el desenvolupament de projectes intensius en capital humà, tot aplicant noves formes de gestió i de relacions empresarials.

En tercer lloc, pel que fa a la innovació i la transferència de coneixement, els esforços se centraran en donar suport a propostes innovadores en turisme de qualitat amb l’objectiu de diversificar, desestacionalitzar l’oferta existent i atraure nous visitants; es promouran productes i serveis innovadors en els sectors agroalimentari i industrial; i es treballarà per establir xarxes intersectorials i de cooperació público-privada.

En relació amb la gestió dels recursos naturals i la mitigació del canvi climàtic, es vol impulsar l’ús eficient dels recursos i l’autosuficiència energètica i la preservació i la posada en valor dels espais naturals a partir de la custòdia, tot implicant a institucions, empreses i tercer sector.

Per últim, i de caire més transversal, l’Associació proposa treballar per millorar la connectivitat i la mobilitat sostenible, incorporant aspectes com l’optimització de les infraestructures i la provisió de serveis globals. Es vol també valoritzar el patrimoni cultural i el paisatge com a elements reforçadors de la identitat. I finalment,  consolidar la RSE en empreses, organitzacions i institucions com a model de desenvolupament i amb l’objectiu de maximitzar l’impacte i els resultats de l’estratègia.

 

Interessos de cooperació

– Resiliència territorial

– El sector quinari com a potencial a les zones rurals

– Innovació en sectors tradicionals agroindústria i turisme

– Innovació empresarial

– Xarxes de col·laboració entre empreses i projectes territorials

– Responsabilitat Social Empresarial en empreses i institucions

– Qualificació i inclusió laboral dels joves

– Diversificació econòmica

– Connectivitat i accessibilitat a les TIC

– Impacte i adaptació al canvi climàtic

– Ús eficient dels recursos

– Valorització del paisatge i patrimoni natural