Els grups Leader organitzen i participen en diversos actes, fires i jornades aquest mes d’abril, a les zones rurals de Catalunya

Data Publicat a General

L’objectiu és divulgar els seus projectes en desenvolupament territorial, amb temàtiques com la responsabilitat social empresarial, la valorització del producte local, l’emprenedoria, la biomassa, l’estalvi energètic o la petjada de CO2

Els 13 Grups d’Acció local (GAL) Leader van ser seleccionats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) per a aplicar la metodologia Leader a Catalunya, en el marc de l’Eix 4 del Programa de desenvolupament Rural 2007-2013.

Un dels objectius principal dels GAL és la dinamització territorial i la divulgació dels seus projectes més estratègics i bones pràctiques, conjuntament amb la gestió dels ajuts, que convoca anualment el Departament, per a fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i fomentin la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, en actuacions de millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, creació i desenvolupament de microempreses, foment d’activitats turístiques, i conservació i millora del patrimoni rural.

Així, per als propers dies d’aquest mes d’abril hi ha previstes les següents actuacions:

LEADER Event 2013: Building Bridges for the Future (ADRINOC)

Data i lloc: 17 i 18 d’abril.  Brussel·les (Bèlgica).

Trobada europea de la comunitat LEADER, a Brussel·les, per tercer any consecutiu LEADER Event de ENRD. El tema de l’esdeveniment és ‘Establint ponts per al futur’ i l’objectiu és donar suport a una programació exitosa de CLLD (comunitats de desenvolupament local) a nivell estatal i local. L’esdeveniment proporcionarà una plataforma única per a l’intercanvi en temps real entre tots els implicats en la formació i/o participació en el futur del LEADER.

Les noves tecnologies en la promoció i la comercialització del producte agroalimentari (Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori)

Data i lloc: 18 d’abril, a La Granadella.           Hora de inici i durada:  de 18:30h a 21:00h.

La jornada se celebrarà en el mac del projecte GUSTUM, i tracta sobre la utilització de les TIC en la comunicació i venda de productes agroalimentaris.

Sessió informativa del programa Leader i de Responsabilitat Social Empresarial dins del curs de guia d’itineraris amb bicicleta (Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central)

Data i lloc:  19 d’abril, a Prats de Lluçanès.           Hora de inici i durada:  de 9:00h a  11:00h.

Curs de guia d’itineraris amb bicicleta, amb la col·laboració del Consorci del Lluçanès i del SOC, i subvencionat pel Ministeri de Treball i Seguretat Social i el Fons Social Europeu.

Fòrum de Comercialització del Baix Camp (Consorci GAL Leader Priorat – Baix Camp)

Data i lloc: 22 d’abril, a Reus.           Hora de inici i durada:  de 10:00h a 15:00h.

Aquest Fòrum de comercialització es planteja com una jornada de treball. L’objectiu és posar damunt la taula les diferents opinions de tots els agents implicats en la comercialització de productes agroalimentaris de la comarca del Baix Camp. També es vol saber quins mecanismes i instruments es poden implementar per a obtenir beneficis d’accions coordinades entre l’agricultura, el turisme, l’hostaleria, la restauració, i el comerç.