Avís legal

Política de Protecció de dades

1. Dret d’informació: En virtut del que s’estableix al Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril (RGPD) de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona nord-oriental de Catalunya, d’ara endavant ADRINOC, informa a l’usuari d’aquest lloc web, de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per  ADRINOC i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra plana web seran recaptades per ADRINOC amb la finalitat d’informar-lo dels ajuts Leader i dels projectes en els quals participa l’entitat.

3. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades ADRINOC són veritables i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

4. Consentiment de l’usuari: L’enviament de dades personals, mitjançant missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mateixos per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de comunicacions via correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació sobre els nostres serveis.

5. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició en els termes previstos al RGPD i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a ADRINOC amb domicili a Av. Onze de Setembre, 22, 2a planta, 17800 d’Olot (Girona) indicant la referència “Protecció de Dades”.