Política de protecció de dades

En virtut del que s’estableix al Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril (RGPD) de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona nord-oriental de Catalunya, d’ara endavant ADRINOC, informa de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per ADRINOC i sota la seva responsabilitat.

 

Quan es recullen aquestes dades? 

ADRINOC crea un registre d’usuari interessat en els projectes d’ADRINOC i/o els ajuts Leader cada vegada que:

  • Algú es comunica amb nosaltres i s’interessa per rebre informació sobre la nostra entitat.
  • Participa en accions formatives realitzades per ADRINOC.
  • Es connecta amb nosaltres a través de les xarxes socials.

 

Responsable del fitxer:

ADRINOC   Av. Onze de Setembre, 22, 2a planta  17800 Olot (Girona)  NIF: G55009914

 

Finalitat de les dades:

Les dades recollides seran utilitzades per ADRINOC amb la finalitat d’enviar a les persones interessades informació relacionada amb els projectes gestionats per ADRINOC i els ajuts Leader.

Aquestes dades no es comunicaran a tercers sense consentiment previ.

Les dades es tractaran sobre la base del teu consentiment o el compliment d’obligacions legals i els interessos legítims d’ADRINOC.

 

Consentiment de l’usuari:

L’enviament de dades personals, mitjançant missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mateixos per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de comunicacions via correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació sobre els nostres serveis.

 

Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris:

L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició en els termes previstos al RGPD i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a ADRINOC amb domicili a Av. Onze de Setembre, 22, 2a planta, 17800 d’Olot (Girona) indicant la referència “Protecció de Dades”.