Qui s’hi pot acollir?

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:

1. De naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 50%) que realitzin inversions en:

  • Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’Annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, a efectes d’aquesta ordre, inferior a 250.000 euros).
  • Empreses no agroalimentàries.

(Microempreses, petites i mitjanes empreses. Veure definició pime aquí).

2. De naturalesa pública: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades per ens locals (en igual o més d’un 50%), que realitzin inversions en:

  1. Recuperació del patrimoni cultural i natural.
  2. Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
  3. Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader ADRINOC: https://adrinoc.cat/ca/entitat/ambit-dactuacio/