ADRI-NOC participa a la Taula de Formació i Ocupació Juvenil de l’Alt Empordà

Data Publicat a General

taula_aeLa Taula Comarcal de Formació i Ocupació Juvenil de l’Alt Empordà es va reunir aquest dimarts amb l’objectiu de conèixer i analitzar diverses iniciatives de caràcter municipal i comarcal adreçades a fomentar accions educatives i d’orientació, com a eines per a pal·liar els efectes que la crisi econòmica té entre el segment jove de la població aturada de l’Alt Empordà. A la reunió hi van participar 32 persones, representants dels sectors públics i privat relacionats amb la formació i l’ocupació juvenil.

En concret, a la trobada membres d’ADRI-NOC van presentar el material didàctic de Responsabilitat Social Empresarial elaborat pels Grups d’Acció Local participants en el projecte de cooperació interterritorial Gestió Sostenible Rural. També es va donar a conèixer el projecte d’inclusió en formació i ocupació juvenil OKUP’ALT, elaborat pel Servei Comarcal de Joventut, amb la col·laboració de la Fundació per la Promoció dels Oficis.

La sessió va continuar amb la presentació de l’estudi d’experiències educatives de la població juvenil de 12 a 18 anys de la zona nord-oest de Figueres, el punt@treball i les accions “Píndoles formatives” a càrrec de la borsa de treball de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i les sessions grupals d’informació i orientació en formació i recerca de feina, “Benvinguts al SOC”, adreçada a tots els joves i realitzades a nivell comarcal i municipal.

La Taula de Formació i d’Ocupació Juvenil, creada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà el mes de febrer del 2007, reuneix professionals dels àmbits de la formació reglada, de la formació ocupacional, de l’ocupació i del món empresarial. Com a objectius principals hi figura el de fer d’observatori de la realitat juvenil en matèria de formació i ocupació, diagnosticar els seus problemes i mancances, coordinar als agents i relacionar als centres de secundària, de formació professional i als empresaris, elaborar informes i projectes, i crear itineraris de transició entre l’escola i el treball.