Balanç de la convocatòria d’ajuts Leader 2019

Data Publicat a ajuts leader, Finançament, Notícies
La partida pressupostària d’ADRINOC per donar suport a aquests projectes és de 668.642€.

El passat 15 de gener va finalitzar el termini per a la presentació de sol·licituds d’ajuts al Programa Leader, corresponent a la convocatòria 2019. Aquests ajuts, finançats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), estan adreçats principalment a micro, petites i mitjanes empreses i permeten obtenir fins a un màxim d’un 40% de subvenció a fons perdut d’inversions per a la creació, millora i/o ampliació de negocis. Els ajuts Leader són gestionats al nostre territori pel grup d’acció local ADRINOC, que engloba 75 municipis de les comarques de l’Alt Empordà, la Garrotxa, Osona, el Gironès, la Selva i el Pla de l’Estany.
L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves. Estan adreçats fonamentalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.
ADRINOC fa un balanç positiu d’aquesta convocatòria ja que s’han rebut un total de 32 sol·licituds d’ajut, amb projectes d’inversió que superen els 4 milions d’euros, molt per sobre de les expectatives previstes inicialment. Això demostra, doncs, que ens trobem en un bon moment de dinamisme empresarial i que les empreses i emprenedors del territori s’animen a tirar endavant nous projectes.
Ara doncs, arriba la feina de revisió de totes les sol·licituds, per comprovar que totes elles compleixen els requisits. I a partir d’aquí caldrà valorar els projectes, per veure finalment quins d’ells aconsegueixen tenir una valoració suficient per a rebre aquests ajuts.

Més informació a:

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/381908/exit-projectes-presentats-convocatoria-ajuts-leader-419-sol-licituds