Convocatòria Leader 2018

Convocatòria tancada, en fase de certificació.

Les persones beneficiàries d’aquesta convocatòria podran sol·licitar el pagament de l’ajut telemàticament.

Per fer-ho, caldrà aportar els següents documents signats electrònicament:

I, addicionalment, caldrà aportar la documentació que figura en la Relació de documentació a aportar en la fase de certificació que correspongui en cada cas.

 

Aportar documentació, al·legar, desistir, modificar o justificar l’ajut

 

Recordeu que estem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió relacionada amb els ajuts que pugui sorgir.