Ajuts Leader

logo_leader_rgb_1Aquesta iniciativa marca una nova concepció en el marc de desenvolupament rural basada en un enfoc territorial, integrat i participatiu, dotant d’especial importància el caràcter innovador dels projectes. En aquest període PDR 2014-2020 es fixen quatre grans objectius o prioritats de desenvolupament rural:

 • Fomentar l’arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural.
 • Contribuir a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentari, forestal i les zones rurals.
 • Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.
 • Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.

Els ajuts Leader són ajuts per a entitats i empreses amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a les zones rurals i fomentar la diversificació econòmica d’aquests territoris. Estan adreçats a microempreses i PIMES de 75 municipis rurals de l’Alt Empordà, la Garrotxa, Osona, el Pla de l’Estany, la Selva i el Gironès, i permeten obtenir fins a un 40% de subvenció a fons perdut d’inversions per a la creació, millora o ampliació de negocis.

Convocatòries d’ajuts:

 • Ajuts Leader. Convocatòria 2016 (TANCADA)
 • Ajuts Leader. Convocatòria 2016_2 (TANCADA)
 • Ajuts Leader. Convocatòria 2017 (TANCADA)
 • Ajuts Leader. Convocatòria 2018 (TANCADA)
 • Ajuts Leader. Convocatòria 2019 (TANCADA)
 • Ajuts Leader. Convocatòria 2020 (TANCADA, en tràmit)
 • Ajuts Leader. Convocatòria 2021 (TANCADA, en tràmit)
 • Ajuts Leader. Convocatòria 2022 (TANCADA, en tràmit)