ADRINOC autoavalua el Leader per empoderar el desenvolupament rural

Data Publicat a General

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya ha començat l’autoavaluació intermèdia de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu Leader (2014-2020) dins el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. Després d’aquesta es durà a terme una altra avaluació ex-post. L’objectiu principal de l’avaluació intermèdia és poder planejar l’estratègia del nou període, però també ha de poder-se aplicar en l’última convocatòria d’aquest període.

Amb aquesta autoavaluació, es pretenen identificar desviacions i àrees de millora del Leader i proposar canvis per a donar millor cobertura a les necessitats actuals i poder, en un futur, obtenir millors resultats. També discernir l’eficàcia dels objectius de l’estratègia per complir l’objectiu P6 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, que és “fomentar la inclusió social, la reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic a les zones rurals”.

Per poder realitzar aquesta autoavaluació, s’agafa com a marc de referència l’objectiu principal de l’estratègia d’ADRINOC: esdevenir un territori glocal. Això es vol dur a terme a partir de la resiliència territorial, la innovació social i empresarial i la Responsabilitat Social Territorial. Els quatre pilars definits dins aquesta estratègia són implicar els joves, reforçar sectors no tradicionals, promoure la innovació i la transferència de coneixement i impulsar l’autosuficiència energètica i la generació de nous models de gestió.

Així doncs, l’autoavaluació versarà sobre aquests objectius i els quatre pilars que els sustenten, tot tenint en compte diversos indicadors quantitatius i qualitatius de dades pròpies i de context. També s’ha demanat la col·laboració als diferents agents que, d’una manera o altra, tenen relació amb ADRINOC, per omplir uns formularis que ajudaran a tenir una visió més holística i poder treure resultats útils per poder realment contribuir al desenvolupament rural.

Aquestes enquestes s’han enviat a diversos col·lectius, però qualsevol agent del territori que hi vulgui participar ens pot contactar per correu electrònic fins al dia 20 de juliol.