18 empreses del territori ADRINOC es beneficien dels ajuts Leader

Data Publicat a Notícies

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha aprovat 242 sol·licituds d’ajut Leader destinades a projectes de desenvolupament i diversificació econòmica de les zones rurals, corresponents a l’any 2016, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i la creació i manteniment de llocs de treball, principalment de joves. Estan adreçats especialment a actuacions per la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta convocatòria, per un import total de 7.666.666 euros, són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). El DARP n’aportarà 4.370.000 euros per al 2018, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts, i la resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, el que representa el 43% del finançament. Els projectes s’han gestionat a traves dels 11 grups d’acció local Leader que el DARP va seleccionar per aplicar el Desenvolupament Local Participatiu Leader durant el període de programació 2014-2020.

En el cas d’ADRINOC, el grup Leader del nostre territori, s’han aprovat 18 sol·licituds d’ajut equivalents a una inversió privada aproximada de 2,3 milions d’euros. Les empreses beneficiades es reparteixen de la següent manera arreu del territori ADRINOC:  8 s’ubiquen a l’Alt Empordà, 6 a la Garrotxa, 2 al Gironès i 2 a la Selva. Totes elles són micro i petites empreses; majoritàriament dels sectors de serveis, indústria, turisme i agroalimentari. En mitjana, aquestes empreses subvencionades, rebran un 32% de l’import del seu projecte d’inversió en forma de subvenció a fons perdut. La partida pressupostària d’ADRINOC per donar suport a aquests projectes és de 668.642,24€.

ADRINOC ha seleccionat a aquestes empreses en base als seus objectius estratègics concretats amb un criteris de selecció on tenen especial rellevància, la creació d’ocupació, l’emprenedoria juvenil, la mitigació del canvi climàtic i el foment de la innovació i la implantació de noves tecnologies.