14 empreses del territori ADRINOC es beneficien dels ajuts Leader

Data Publicat a Notícies

ADRINOC ha proposat l’aprovació de 14 projectes al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) per al desenvolupament i diversificació econòmica de les zones rurals, corresponents a l’any 2017, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020, que han estat resolts favorablement per part del DARP aquest proppassat 20 de juny.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i la creació i manteniment de llocs de treball, principalment de joves. Estan adreçats especialment a actuacions per la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

La dotació prevista en aquesta convocatòria per a finançar projectes en l’àmbit territorial d’ADRINOC ascendia a 668.642,24€, els quals són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) en un 43%, i el DARP n’aporta el 57% restant; la qual cosa ha permès aprovar 14 sol·licituds d’ajut que en total representaran una inversió privada en el territori de més de 2,5 milions d’euros. Les empreses beneficiades es reparteixen de la següent manera arreu del territori ADRINOC:  6 s’ubiquen a l’Alt Empordà, 7 a la Garrotxa i 1 a Osona. En mitjana, aquestes empreses subvencionades, rebran un 29% de l’import del seu projecte d’inversió en forma de subvenció a fons perdut. És important remarcar que ADRINOC ha seleccionat a aquestes empreses en base als seus objectius estratègics concretats amb uns criteris de selecció on tenen especial rellevància, la creació d’ocupació, l’emprenedoria juvenil, la mitigació del canvi climàtic i el foment de la innovació i la diversificació.

Per aquest any 2018, ADRINOC ja està treballant intensament en la preparació de la nova convocatòria, la qual està previst que es publiqui a mitjans de juliol i que resti oberta fins a principis d’octubre. La dotació pressupostària prevista per a aquesta nova convocatòria és igualment de més de sis-cents mil euros.