Avís legal

Política de Protecció de dades

1. Dret d’informació: En virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona nord-oriental de Catalunya, d’ara endavant ADRINOC, informa a l’usuari d’aquest lloc web, de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per  ADRI-NOC i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra plana web, seran recaptades ADRINOC amb la finalitat d’oferir-li els nostres serveis de gestió del programa Leaderserveis d’oci familiar, infantil i juvenil.

3. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades ADRINOC, són veritables i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

4. Consentiment de l’usuari: L’enviament de dades personals, mitjançant missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mateixos per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de comunicacions via SMS, correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació sobre els nostres serveis.

5. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la L.O.P.D. i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a ADRINOC amb domicili a Avda. Onze de Setembre, 22, 2a planta, 17800 d’Olot (Girona) indicant la referència “Protecció de Dades”.