Projectes estratègics

Un projecte es considera estratègic en la mesura que és un motor de transformació de la realitat. Així doncs, veient que la realitat local es mou cap a certes tendències de canvi, des d’ADRINOC es pretén estudiar aquestes tendències per tal de poder orientar en un futur diferents projectes de cooperació per al desenvolupament del territori.