Odisseu

odisseu

 

Per tal de donar resposta al fenomen de la migració juvenil rural-urbana i aportar possibles solucions va sorgir la iniciativa d’idear un programa d’intervenció, el projecte ODISSEU, per incentivar i facilitar el retorn dels joves cap al medi rural, a partir de facilitar la seva inserció laboral i promoure el seu compromís social amb el territori rural.

Per a més informació del projecte: www.odisseujove.cat

 

RECURSOS GENERATS PEL PROJECTE:

Fitxa dels centres de pràctiques de la Garrotxa