Leader Natura

logo-leader-natura

El projecte Leader Natura és una iniciativa Leader que sorgeix amb l’objectiu d’incentivar el desenvolupament socioeconòmic dels espais naturals protegits i les seves zones d’influència, tot fent-lo compatible amb la protecció i conservació de l’entorn. Així el projecte pretén que els Parcs naturals siguin concebuts pels seus habitants com una oportunitat de desenvolupament econòmic i de millora de la qualitat de vida.

Per a més informació del projecte: www.leaderpirineuoccidental.cat/leader-natura/

 
RECURSOS GENERATS PEL PROJECTE:

Diagnosi valorització del cel nocturn com a recurs turístic