Col·labora x Paisatge

Col·labora x Paisatge, construccions de pedra seca

logo colabora paisatge

 

El desenvolupament econòmic i social és clau per a mantenir els territoris rurals. Aquest desenvolupament ha de partir de la idiosincràsia de cada territori i les seves particularitats i patrimoni, com pot ser el paisatge. I perquè aquest desenvolupament esdevingui durador s’ha de fer partícip la societat civil i la ciutadania.

Així aquest projecte posa en valor el patrimoni paisatgístic de l’arquitectura tradicional de pedra seca com a element predominant i identitari de bona part dels paisatges rurals de Catalunya i d’altres àmbits propers al Mediterrani.

Es tracta d’un projecte de caràcter no productiu, si bé els seus objectius van dirigits a crear economia i desenvolupament rural a través dels resultatspedra seca que es generin a partir de les eines desenvolupades utilitzades per la col·laboració ciutadana en la catalogació de les construccions de pedra seca; uns productes i resultats a utilitzar tant per la pròpia administració (per a preservar aquest patrimoni, considerar aquest patrimoni en les ajudes europees, incorporació en sistemes d’informació geogràfica), com per a privats (recuperació d’un ofici i una tècnica constructiva tradicional, nous usos i construccions amb pedra seca), per al sector turístic (rutes de descoberta, activitats turístiques, divulgació patrimoni), per a propietaris de finques (conservació i valorització del seu espai i patrimoni), etc.

Objectiu estratègic del projecte:

Divulgació, manteniment i catalogació de construccions de pedra seca (barraques, murs, etc.), i el seu paisatge com a mitjà per a fomentar el desenvolupament rural amb la col·laboració dels ciutadans i la societat civil.

Objectius generals:

 1. Crear i millorar eines per a catalogar i posar a disposició de la ciutadania informació sobre les construccions de pedra seca.
 2. Formar i difondre els mecanismes per posar en valor i protegir el patrimoni de pedra seca.
 3. Divulgar el patrimoni de les construccions de pedra seca i la seva tècnica constructiva i les oportunitats que genera pels territoris rurals.
 4. Formar i difondre sobre l’ús de noves construccions de pedra seca en el paisatge rural i urbà.
 5. Afavorir el diàleg i la intercooperació entre la societat civil i l’administració per afrontar projectes conjunts.
 6. Comunicar i posar en valor el paisatge com a element de dinamització dels territoris rurals.

Públic objectiu:

 • L’administració pública: per a preservar el patrimoni catalogat a través de les eines “Col·labora x Paisatge”, considerant-lo en els ajuts europeus, incorporant-lo als sistemes d’informació geogràfica, etc.
 • Les empreses privades: recuperant un ofici i una tècnica constructiva tradicional (restauració i reconstrucció de construccions de pedra seca), i donant nous usos constructius a la pedra seca.
 • El sector turístic: dissenyant noves rutes de descoberta i activitats turístiques de divulgació del patrimoni.
 • Els propietaris de finques: per a conservar i valoritzar el patrimoni dels seus espais.
 • El territori: el manteniment, la restauració i reconstrucció de les construccions de pedra seca, especialment els murs, també són necessaris per mantenir un paisatge rural, per donar valor afegit a les produccions locals i per desenvolupar iniciatives turístiques relacionades amb els productes locals i el paisatge on es conreen.

Recursos generats amb el projecte:

S’ha treballat també en diferents accions formatives amb associacions locals i col·lectius en risc d’exclusió; en diferents accions pilot encaminades a la recuperació de construccions de pedra seca o a la reutilització d’aquestes; i, finalment, també hem treballat en l’elaboració d’un recurs educatiu, “Tot un món de pedra seca”, amb la finalitat de donar a conèixer entre l’alumnat de primària i secundària els valors de les construccions de pedra seca.

Actualment s’està treballant en l’elaboració d’un inventari de coneixedors i professionals de la pedra seca, en noves accions formatives amb jornades encarades a donar a conèixer els nous usos de la pedra seca i en la redacció d’un manual, pre-codi tècnic de la construcció de la pedra seca (amb el suport del Col·legi d’arquitectes de Catalunya). També treballem en diverses accions territorials per dinamitzar el voluntariat en la conservació del paisatge

Finalment, volem destacar les jornades transfrontereres que tindran lloc els dies 28 i 29 de setembre a Figueres i que serviran per donar a conèixer els exemples de bones pràctiques d’actuacions vinculades a la pedra seca que es recullen en la publicació ja citada “La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i social”http://adrinoc.cat/ca/jornadespedraseca2018/

Per a més informació del projecte podeu descarregar-vos aquí la fitxa-resum on trobareu tota la informació sobre les accions realitzades i els seus resultats: FITXA